Клинична лаборатория

Медико-диагностична клинична лаборатория е оборудвана с модерна диагностична апаратура.
Работи в съответствие с изискванията на медицински стандарт и участва във програма за Национална система за Външна оценка на качеството /НСВОК/ и разполага със съответните сертификати.

ДЕЙНОСТ
Клинична лаборатория извършва следните лабораторни анализи на:

 • кръв и кръвни клетки;
 • белтъци;
 • липиди;
 • електролити и захари;
 • олигоелементи;
 • ензими, хормони, имунни фактори(туморни маркери) и лекарства;
 • хемостазни процеси и фактори;
 • уринен анализ;
 • имунохроматографски бърз тест;
 • субстрати;
 • проби за целите на вътрешно-лабораторния качествен контрол.

Лабораторията е осигурена със съвременна аналитична апаратура, като хематологични броячи, елективни автоматични клинико-химични анализатори и анализатори за високоспециализирани клинико-химични изследвания.

pavlina-ivanova-nachalnik

Д-р Павлина ИВАНОВА - Началник Клинична лаборатория
Завършва висше медицинско образование през 1994 г. в МУ гр. Варна.
До 01.11. 1995 г. работи като участъков педиатър към ОРБ – Русе, II ППО.
През периода 1995-1998 г. е общопрактикуващ лекар към община Русе, СЗУ с. Мартен 1998-2005 г. е лекар-ординатор в Клинична лаборатория на МЦ 1 Русе ЕООД.
От 2005 г. към настоящия момент е началник Клинична лаборатория на КОЦ-Русе ЕООД.
През 2005 г. придобива специалност „Клинична лаборатория” и „Здравен мениджмънт”.Член БЛС.
Телефон: +359 82 819 914