Дерматологичен кабинет

В кабинета се извършва диагностика на онкодерматологични заболявания и преканцерози, първични и вторични консултативни прегледи, планиране в „лист на чакащи” и оформяне на документи за прием в стационара.

Лечебно-диагностична дейност за комплексно лечение, включващи:

  • имунотерапия с БЦЖ ваксина /всяка сряда 11-12ч./; 
  • вземане на цитонамазки и биопсии; 
  • електрокоагулация; 

Консултативни прегледи на пациенти, насочени от специалисти и ОПЛ. Трудова експертиза. Профилактични прегледи по желание на пациентите /по утвърден ценоразпис/.  

В кабинета работи лекар, който е с висока квалификация и тясно специализирана професионална насоченост по онкология и дерматология.

Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на кожата, устните и пениса, малигнен меланом, сарком на Капожи.

Завеждащ дерматологичен кабинет
Д-р Никола КУЛИНСКИ
Д-р Кулински е с придобита специалност по Дерматология.
Телефон: +359 82 819 918