Кабинети по медицинска онкология

В кабинетите по медицинска онкология се определя и проследява лекарствената терапия на онкологично болни пациенти (с цитостатици, хормони и имуномодулатори).
Планира се и се подготвят документи за прием в стационара. Извършва се също така и диагностика на първични тумори и метастази.
Кабинетите водят диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на дихателната система, нервната система и вторичните заболявания.

Специалисти:
Д-р Катерина ГЕНОВА, тел.: +359 82 819 941 
Д-р Генова е с придобити специалности по Вътрешни болести и Онкология и е Началник отделение по медицинска онкология.

Д-р Иван ИВАНОВ, тел.: +359 82 819 942
Д-р Иванов е с придобити специалности по Вътрешни болести и Онкология.

Д-р Валерий ЙОРДАНОВ, тел.: +359 82 819 942
Д-р Йорданов е с придобита специалност  по Вътрешни болести.

Д-р Орлин КОРАБОВ, тел.: +359 82 819 942
Д-р Корабов е с придобита специалност по Вътрешни болести.

Д-р Людмил СТАНЕВ, тел.: +359 82 819 941