Кабинет по долна и горна ендоскопия

Извършват се неинвазивни и инвазивни изследвания на храносмилателната система с помощта на модерна апаратура и квалифицирани специалисти.
Това осигурява точна, бърза и прецизна диагностика на заболяванията на стомашно-чревния тракт и коремните органи и извършване на биопсии по време на изследването.
В кабинета се осъществяват фиброгастодуоденоскопии, колоноскопии, сигмоидоскопии и ректо-скопии.

Д-р Йосиф НОВАКОВ, специалност Вътрешни болести.
тел.: +359 82 819 912