Кабинет по електрокардиографии

В кабинета се извършват електрокардиографии, като част от под-готовката на пациентите за прием в стационара.