Кабинет по лъчелечение

В кабинета се извършва преценка за назначаване на лъчелечение, планиране в „лист на чакащи” за лъчелечение и оформяне на документи за прием в стационара.
Извършва се  планиране на лъчелечението и проследяване на пациенти, провели лъчелечение.
Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на ларинкс, епифарикс, назофаринкс, тонзили, синуси.

Специалисти:
Д-р Биляна КОРАБОВА
, тел.: +359 82 819 965
Д-р Корабова е със специалност по Лъчелечение и е Началник отделение по лъчелечение.

Д-р Никола БИЛДИРЕВ, тел.: +359 82 819 924
Специалност: Лъчелечение и Медицинска Онкология

Д-р Антоанета ДИМИТРОВА, тел.: +359 82 819 924