УНГ кабинет

Специализирана диагностика на туморни заболявания на ушите, носа и гърлото чрез отоскопия, предна и задна риноскопия, фарингоскопия и индиректна ларингоскопия.
При необходимост се извършват параклинични изследвания /клинична лаборатория, рентген/. 

Завеждащ кабинет УНГ
Д-р Станимир РУСЕВ

Д-р Русев е с придобита специалност по УНГ.
Телефон:+359 82 819 918