Урологичен кабинет

В кабинета се извършва:

  • диагностика и лечение на онкологични заболявания и преканцерози на урогениталната система;
  • цистоскопии на регистрирани диспансерно болни; 
  • урологични консултации.

Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на пикочната система.

Специалисти:
Д-р Юлиян ЩЕРЕВ

Д-р Щерев е с придобити специалности по Урология и Онкология.
тел.: +359 82 819 913

Д-р Атанас ПАРАПАНОВ
Д-р Парапанов е с придобити специалности по Урология и Хирургия.
тел.: +359 82 819 913

Д-р Пламен ПОПОВ
Д-р Попов е с придобита специалност по Урология.
тел.: +359 82 819 913