Хирургичен кабинет

Прегледи, консултации и диагностициране на пациенти с онкологични заболявания, които подлежат на операция или оперирани такива, както и с уточнении диагнози в други центрове и насочени за оперативно лечение в КОЦ - Русе. В приемните хирургични кабинети се извършват и превръзки, пункции.

Кабинетът води диспансерно наблюдение на болни със злокачествени новообразувания на следните органи: 

  • ендокринни жлези;  
  • храносмилателна система;  
  • млечни жлези;  
  • съединителна тъкан; 
  • кости.

Специалисти:
Д-р Галина ПЕТРОВА
Д-р Бисер НАЧЕВ
Д-р Александър ЙОВЧЕВ
Лекарите, обслужващи кабинета са с придобита специалност по хирургия.

Телефон кабинет: +359 82 819 915