Обява

"КОЦ-РУСЕ" ЕООД търси да закупи електронен четец отговарящ на спецификациите ICAF 9303, модел 3М CR 100 и Vicomp VPR 620 Reader.

Оферти се изпращат по имейл до 31.01.2015 година: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Офертите да съдържат цена на четеца, срок на гаранционно обслужване и цена на сервизно обслужване след гаранционен срок.

"КОЦ-РУСЕ" ЕООД обявява свободно място за рентгенов лаборант в отделение Лъчелечение

"КОЦ-РУСЕ" ЕООД  обявява свободно място за рентгенов лаборант в отделение Лъчелечение, за работа с лъчева апаратура за лечение на пациенти в онкологията.

 

Необходими документи:

 

1. Диплом за завършено образование по специалността

2. Автобиография

3. Копие на лична карта

4. Копие от трудова книжка

5. Други документи - удостоверения, сертификати

 

Владеенето на английски език е предимство.

Документите се подават в отдел "Личен състав" .

КОЦ - Русе обявява процедура за външен подбор

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ”  ЕООД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪНШЕН ПОДБОР

за длъжността  “началник отделение” в ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ”  ЕООД – една щатна бройка при следните условия:

Прочети още: КОЦ - Русе обявява процедура за външен подбор

"Комплексен Онкологичен център - Русе" има сключен договор с Министерство на Здравеопазването по Оперативна програма “СПРИ и се прегледай”

Уважаеми граждани,
уведомяваме Ви, че "Комплексен Онкологичен център - Русе" има сключен договор с Министерство на Здравеопазването по Оперативна програма “СПРИ и се прегледай” (Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания). 
В програмата са включени скринингови изследвания за рак на млечната жлеза, рак на шийката на матката и рак на дебело и право черво. Програмата е финансирана от Европейския съюз и тези прегледи са безплатни за гражданите.
Каним всички получили писма за прегледи по тази програма да се обърнат към нас.

Телефони за информация и записвания:

За изследване на млечните жлези - тел: 082/819912, всеки работен ден от 7,45 до 9,00 часа.
За изследване на шийката на матката - тел: 082/819916, всеки работен ден от 7,30 до 8,00 часа, от 13,30 до 14.30 часа.
За изследване на дебело и право черво - тел: 082/819912, всеки работен ден от 7,45 до 9,00 часа.