КОЦ-Русе ЕООД търси да назначи лекар – специалист

КОЦ-Русе ЕООД търси да назначи на основен трудов договор  в Отделение по палиативни грижи  лекар – специалист с една от следните специалности (може и в пенсионна възраст):

  • Вътрешни болести
  • Хирургия
  • Медицинска  онкология
  • Анестезиология и интензивно лечение
  • Психиатрия
  • Клинична психология
  • Неврология
  • Лъчелечение

Допълнителна информация  на следните телефони:
Отделение палиативни грижи  082/840 391
Нач.отделение д-р Пл.Кожухаров 0898 724 811

КОЦ Русе ЕООД е с нов печат

КОЦ - РУСЕ ЕООД  обявява, че със Заповед №41/13.01.2015 година, официалният печат на Дружеството е сменен, като новият официален е със следния изглед и влиза в сила от 14.01.2015 година.

pechat koc ruse

Обява

"КОЦ-РУСЕ" ЕООД търси да закупи електронен четец отговарящ на спецификациите ICAF 9303, модел 3М CR 100 и Vicomp VPR 620 Reader.

Оферти се изпращат по имейл до 31.01.2015 година: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Офертите да съдържат цена на четеца, срок на гаранционно обслужване и цена на сервизно обслужване след гаранционен срок.

"КОЦ-РУСЕ" ЕООД обявява свободно място за рентгенов лаборант в отделение Лъчелечение

"КОЦ-РУСЕ" ЕООД  обявява свободно място за рентгенов лаборант в отделение Лъчелечение, за работа с лъчева апаратура за лечение на пациенти в онкологията.

 

Необходими документи:

 

1. Диплом за завършено образование по специалността

2. Автобиография

3. Копие на лична карта

4. Копие от трудова книжка

5. Други документи - удостоверения, сертификати

 

Владеенето на английски език е предимство.

Документите се подават в отдел "Личен състав" .