"КОЦ-РУСЕ" ЕООД обявява свободно място за рентгенов лаборант в отделение Лъчелечение

"КОЦ-РУСЕ" ЕООД  обявява свободно място за рентгенов лаборант в отделение Лъчелечение, за работа с лъчева апаратура за лечение на пациенти в онкологията.

 

Необходими документи:

 

1. Диплом за завършено образование по специалността

2. Автобиография

3. Копие на лична карта

4. Копие от трудова книжка

5. Други документи - удостоверения, сертификати

 

Владеенето на английски език е предимство.

Документите се подават в отдел "Личен състав" .

КОЦ - Русе обявява процедура за външен подбор

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ”  ЕООД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪНШЕН ПОДБОР

за длъжността  “началник отделение” в ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ”  ЕООД – една щатна бройка при следните условия:

Прочети още: КОЦ - Русе обявява процедура за външен подбор

"Комплексен Онкологичен център - Русе" има сключен договор с Министерство на Здравеопазването по Оперативна програма “СПРИ и се прегледай”

Уважаеми граждани,
уведомяваме Ви, че "Комплексен Онкологичен център - Русе" има сключен договор с Министерство на Здравеопазването по Оперативна програма “СПРИ и се прегледай” (Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания). 
В програмата са включени скринингови изследвания за рак на млечната жлеза, рак на шийката на матката и рак на дебело и право черво. Програмата е финансирана от Европейския съюз и тези прегледи са безплатни за гражданите.
Каним всички получили писма за прегледи по тази програма да се обърнат към нас.

Телефони за информация и записвания:

За изследване на млечните жлези - тел: 082/819912, всеки работен ден от 7,45 до 9,00 часа.
За изследване на шийката на матката - тел: 082/819916, всеки работен ден от 7,30 до 8,00 часа, от 13,30 до 14.30 часа.
За изследване на дебело и право черво - тел: 082/819912, всеки работен ден от 7,45 до 9,00 часа.

Лечение на метастази в черния дроб

“КОЦ-РУСЕ”ЕООД  внедрява провеждането на регионално  лечение на метастази в черния дроб при пациенти с  рак на дебелото черво и ректума и първичен карцином на черния дроб по метода на трансартериална катетърна емболизация /ТАСЕ/. Подходящи за лечението са пациенти с метастази  в черния дроб от рак на дебелото черво и правото черво и първичен рак на черния дроб, който са провеждали таргетна и системна  химиотерапия без ефект.

 

За контакти:

Д-р Камен Кожухаров

тел: 0898319228

Д-р Кристиян Иванов

тел: 0884460101

Гл.мед. сестра – Антоанета Габровска

тел: 0893381553