КОЦ -РУСЕ ЕООД търси да назначи "Лекар - ординатор"

КОЦ -РУСЕ ЕООД   търси да назначи "Лекар - ординатор" със спецалност Нуклеарна медицина или желаещ да специализира.

За контакти и допълнителна информация д-р Цветкова: 082/819923

КОЦ-РУСЕ"ЕООД търси да назначи специалист "Гастроентеролог"

КОЦ-РУСЕ"ЕООД  търси да назначи специалист "Гастроентеролог" със сертификати за горна и долна ендоскопия.

Заявленията се приемат в кабинета на управителя.

За допълнителна инфорамция: 082/819910.

КОЦ-Русе ЕООД търси да назначи лекар – специалист

КОЦ-Русе ЕООД търси да назначи на основен трудов договор  в Отделение по палиативни грижи  лекар – специалист с една от следните специалности (може и в пенсионна възраст):

  • Вътрешни болести
  • Хирургия
  • Медицинска  онкология
  • Анестезиология и интензивно лечение
  • Психиатрия
  • Клинична психология
  • Неврология
  • Лъчелечение

Допълнителна информация  на следните телефони:
Отделение палиативни грижи  082/840 391
Нач.отделение д-р Пл.Кожухаров 0898 724 811

КОЦ Русе ЕООД е с нов печат

КОЦ - РУСЕ ЕООД  обявява, че със Заповед №41/13.01.2015 година, официалният печат на Дружеството е сменен, като новият официален е със следния изглед и влиза в сила от 14.01.2015 година.

pechat koc ruse