Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ)

ДЕЙНОСТ

Предоперативна анестезиологична консултация на пациенти подлежащи на оперативно лечение.
Анестезиологична и интензивно-лечебна дейност съгласно приетия „Национален стандарт по Анестезиология и интензивно лечение“.
Операциите на всички оперативни специалности се обезпечават с подходящи по вид и обем анестезии и обезболяване в следоперативния период.
В ОАИЛ се възстановяват и поддържат основните жизнени функции на пациентите. Осъществява се 24-часов мониторинг.
Лекуват се всички пациенти с остро настъпили животозастрашаващи нарушения в хемодинамика, дишане и съзнание, както и пациенти, за които се очакват такива нарушения в следващите часове.
Показани за лечение са и пациенти със застрашаващи живота отклонения в хомеостазата, както и пациенти след тежки оперативни интервенции, при които се очаква развитие на горепосочените нарушения.
Лекарите и медицинските сестри в отделението осигуряват дено-нощни дежурства и животоспасяващи дейности.
Има и екип на разположение 24 часа.

irena-malcheva-nachalnikНачалник отделение - Д-р Ирена  МАЛЧЕВА
Завършва медицинско образование през 1982 г. в Медицинска Академия -  София.
През 1982 г. започва работа в ОАРИЛ на ОРБ - Русе. 
До 2002 г. работи в МБАЛ - Русе. 
От 2002 г. до 2010 г. е анестезиолог-реаниматор в СХБАЛ „Медикус” ООД - Русе.
От 2010 г. е в Комплексен онкологичен център - Русе.
Придобива специалност „Анестезиология и реанимация” през 1985 г.

Лекари
Д-р Светлозар ФУЧИДЖИЕВ;
Д-р Теодора ШЕРБАНОВА;
Д-р Владимир СЪРТАЛАНСКИ;
Д-р Ирина ВЪЛЧЕВА;
Д-р Милен ШОПОВ;
Д-р Елена ЛАДЕВА
Старша мед. сестра - Живка ИВАНОВА

Телефон:  +359 82 819 960