Отделение по медицинска онкология и онкохирургия в гинекологията (Гинекологично отделение)

Отделението е с традиции в профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на пациентките с онкологични заболявания, както и осъществява необходимия диспансерен постлечебен контрол на всички диспансеризирани.

СТРУКТУРА
Отделението разполага с 10 легла.

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ
В отделението се лекуват пациентки със злокачествени новообразувания на женските гениталии, както и с доброкачествени тумори и преканцерози.
Рутинно се извършват всички гинекологични оперативни интервенции, включително и операцията на Вертхайм-Мейгс.
Екипът притежава необходимата квалификация, като всички лекари са с продобита специалност - акушерство и гинекология, а началника на отделението има и специалност „Онкология“. При лечението се ръководим от онкологичната доктрина, приета с консенсус в страната ни, като екипа следи новостите и ги прилага в практиката.


Д-р Анил САХА - Началник отделение 

Лекари 
Д-р Евгений НАЗЪРОВ
Д-р Николай ПЕТРОВ
Д-р Анил САХА
Старша акушерка - Ренета СИМЕОНОВА

Телефони:
Началник  отделение:  +359 82 819 934                
Акушерки: +359 82 819 935