Отделение по медицинска онкология

СТРУКТУРА

Отделението разполага с 38 легла. Към него действа и Отделение по Медицинска онкология за престой до 12 часа (дневен стационар). Има разкрити и 9 легла за палиативни грижи.

ЛЕЧЕБНА  ДЕЙНОСТ

В отделението се извършва диагностика и лекарственно лечение на солидни тумори по най-модерни и утвърдени в България и Европейския съюз диагностични и терапевтични схеми.

При лекарственото лечение се използват различни медикаменти. Някои от тях могат да бъдат химиотерапевтични лекарства (цитотоксични), създадени да премахнат туморните клетки, други да подтиснат развитието на тумора и неговото разпространение (целеви агенти, цитостатици). Има и такива, които включват хормони и поддържащи терапии.

В най-общ смисъл, химиотерапията представлява лечение на туморите с химически вещества. Заедно с хирургията и лъчетерапията, химиотерапията формира един от основните сегменти в лечението на туморите. Прилага се много стриктно, взависимост от вида на тумора и анамнестичните дани на пациента. При определении видове тумори, химиотерапията е единственият възможен метод за лечение. Някои тумори изискват последователно или едновременно провеждане на химиотерапия и лъчетерапия, докато има и такива, които изискват провеждането на химиотерапия преди или след операция. Цялостното времетраене и честотата на прилагане зависи изцяло от химиотерапевтичната схема, избрана съобразно състоянието на отделния пациент.

Химиотерапевтичните процедури се прилагат под наблюдението на специалисти, квалифицирани медицински сестри, обучении да се справят с психологичните и физическите потребности на заболелите от рак пациенти.

Работят 5-ма лекари, двама от които с две специалности - Вътрешни болести и Онкология. Преминали са обучение по диагностика и лечение на основните диагностични групи онкологични заболявания. 

Извършват се регламентирани дейности по провеждане на клинични и терапевтични изпитания в областта на медицинската онкология.

katerina-genova-nachalnikД-р Катерина ГЕНОВА - Началник отделение
Завършва медицина през 1990 г. в Медицинска Академия - София.
От 1990 г. до 1992 г. работи като общопрактикуващ лекар в Дом за стари хора „Възраждане” - Русе.
От 1992 г. до 2000 г. е лекар в отделение по химиотерапия на МДОЗС - Русе.
От 2000 г. е старши ординатор в Отделение по медицинска онкология в КОЦ - Русе.
От 2010 г. е Ръководител на лечебната дейност.
Специалност „Вътрешни болести” придобива през 2000 г. и „Онкология” през 2004 г. Следдипломни квалификации: Здравен мениджмънт; ултразвукова диагностика на коремни органи, ендокринни жлези, млечни жлези, новости в медицинската онкология, тематични курсове по онкология и др.
Главен изследовател - фаза II, III и IV с индикации рак на гърдата, рак на белия дроб, рак на простатата, коло-ректален карцином, стомашен карцином, бъбречно-клетъчен карцином, обезболяване при онкологично болни и др. от 2000 г. до сега.
Членства: Български лекарски съюз, Българско онкологично дружество. Участие в ЕСМО.
Лекари:
Д-р Иван ИВАНОВ
Д-р Валерий ЙОРДАНОВ
Д-р Орлин КОРАБОВ
Д-р Людмил СТАНЕВ
Старша мед. сестра - Вяра ГЕОРГИЕВА
Началник отделение: 082/ 819 941    
Лекари: 082/ 819 917   
Мед. сестри:  082/ 819 944, 819 943
Мед. секретар: 082/ 819 962