Отделение по онкологична хирургия

СТРУКТУРА
Отделението разполага с 20 легла.

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Извършват се операции с различен обем и сложност, включително с много голям обем и сложност на злокачествени и доброкачествени тумори и преканцерози.
Оборудването отговаря на изискванията на хирургичните стандарти, персоналът е висококвалифициран.
Отделението осъществява предоперативна подготовка и следоперативно лечение и грижи за пациентите.
Предоперативно се извършват:

  • лабораторни и инструментални изследвания;
  • консултации с кардиолог;
  • консултации с анестезиолог.

При необходимост се извършва консултация с други специалисти: невролог, ендокринолог и др.
Цел - преценка на необходимостта от операция и нейния обем.
Следоперативно пациентите се превеждат в Отделението по анесте-зиология и интензивно лечение.

ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК
В него се извършват в планов и спешен порядък конвенционални оперативни интервенции върху заболяване на:

щитовидна жлеза;
млечна жлеза;

  • хранопровод, стомах, дуоденум, тънки и дебели черва;
  • черен дроб, жлъчен мехур, жлъчни пътища, далак, перинеум и анус;
  • кожни тумори;

При оперативното лечение на злокачествените тумори се спазват стриктно принципите на мултидисциплинарния подход в борбата с рака.

nachev


Д-р Бисер Начев

Мамолог, Хирург, Ехография на гърдата

Завършил Медицински Университет Плевен през 1992г.

1993 – 2013г. работи като хирург онколог в КОЦ – Русе,

2013г. работи в МБАЛ -Русе, хирургично отделение, като хирург,

от март 2014г. е Началник Отделение по Онкологична Хирургия в КОЦ – Русе, хирург онколог

 

 


Лекари
:
Д-р Галина ПЕТРОВА;
Д-р Бисер НАЧЕВ;
Д-р Александър ЙОВЧЕВ;
Д-р Атанас ПАРАПАНОВ;
Д-р Албена АЛКУШЕВА;
Д-р Красимир ФИЛЕВ;

Старша мед. сестра на отделението -  Анелия ГЕОРГИЕВА
Старша мед. сестра на операционна - Пенка ВЕЛИКОВА   


Телефони
Началник отделение: +359 82 819 931
Лекари: +359 82 819 968
Старша мед. сестра: +359 82 819 951
Мед. сестри:  +359 82 819 933