Отделение по Медицинска онкология за престой до 12 часа (Дневен стационар)

-