Аптека

Болничната аптека е осигурена с необходимата материална база и оборудване, позволяващи отлична организация по получаването, сортировката, съхраняването и изписването на лекарствените продукти.

Осигурена е защитата на термолабилните и огнеопасните лекарства.

Достъпът на външни лица в работните и складовите помещения на аптеката е строго ограничен.

mariana-gaidarova-nachalnikУправител аптека - м.  ф.  Мариана ГАЙДАРОВА     

Телефон: +359 82 819955