Съобщение

На 21.05.2014 година в 9.30 часа в сградата на КОЦ-Русе, ще се се отваря Плик №3 Ценова оферта по обществена поръчка "Доствка на медицински изделия за нуждите на "КОЦ- РУСЕ" ЕООД.