Up

Пране и стерилизация на бельо и инструментариум за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по две обособени позиции