Up

Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в КОЦ - Русе ЕООД и за поддържането на профила на купувача