Up

"Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на болни на "КОЦ-РУСЕ" ЕООД

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД кани всички заинтересовани, отговарящи на изискванията, посочени в документацията, да участват в процедура за избор на изпълнител по договор с предмет: Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на болни на "КОЦ-РУСЕ" ЕООД.