МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

00281-2016-0007 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „КОЦ-Русе“ ЕООД по обособени позиции (45)

00281-2016-0007 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „КОЦ-Русе“ ЕООД по обособени позиции (45)

14.11.2016

Решение за откриване на процедура          14 Ноември 2016

Обявление          14 Ноември 2016

Документация          14 Ноември 2016

Техническа спецификация – обособена позиция 1          14 Ноември 2016

Техническа спецификация – обособена позиция 2          14 Ноември 2016

Техническа спецификация – обособена позиция 3          14 Ноември 2016

Образци          14 Ноември 2016

Образец предложение за изпълнение – обособена позиция 1          14 Ноември 2016

Образец предложение за изпълнение – обособена позиция 2          14 Ноември 2016

Образец предложение за изпълнение – обособена позиция 3          14 Ноември 2016

Образец ценово предложение – обособена позиция 1          14 Ноември 2016

Образец ценово предложение – обособена позиция 2          14 Ноември 2016

Образец ценово предложение – обособена позиция 3          14 Ноември 2016

Проект на договор          14 Ноември 2016

Протокол № 1          21 Ноември 2016

Съобщение за отваряне на ценови предложения          10 Януари 2017

Съобщение за публично провеждане на жребий          20 Януари 2017

Протокол № 2          28 Февруари 2017

Протокол № 3          07 Март 2017

Доклад за резултатите от работата на комисията          07 Март 2017

Решение № 286/07.03.2017 г.          07 Март 2017

Таблица № 1 към Решение № 286 / 07.03.2017 г          07 Март 2017

Таблица № 2 към Решение № 286 / 07.03.2017 г          07 Март 2017

Таблица № 3 към Решение № 286 / 07.03.2017 г          07 Март 2017

Решение № 317/10.03.2017 г.          07 Март 2017

Решение № 335 / 16.03.2017          10 Март 2017

Договор № 1/04.04.2017г. – Медекс ООД           16 Март 2017

Договор № 2/04.04.2017г. – Медофарма ЕООД          02 Май 2017

Договор № 3/04.04.2017г. – Ей енд Ди Фарма ЕАД          02 Май 2017

Договор № 4/10.04.2017г. – Екофарм ЕООД          02 Май 2017

Договор № 5/10.04.2017г. – Фьоникс Фарма ЕООД          02 Май 2017

Договор № 6/02.05.2017 г. – Новимед Фарма ЕООД          02 Май 2017

Договор № 7/10.04.2017г. – Търговска лига НАЦ АД          02 Май 2017

Договор № 8/10.04.2017г. – Фаркол АД          02 Май 2017

Договор № 9/11.04.2017г. – Б. Браун Медикъл ЕООД          02 Май 2017

Договор № 10/12.04.2017г. – Рош България ЕООД          02 Май 2017

Договор № 11/12.04.2017г. – Алта Фармасютикълс ЕООД          02 Май 2017

Договор № 12/12.04.2017г. – Софарма Трейдинг АД          02 Май 2017

Договор № 13/24.04.2017г. – Фармнет АД          02 Май 2017

Обявление за възложена поръчка          02 Май 2017

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация         17 Май 2017

Допълнително споразумение          04 Април 2018

Обявление за приключване на 7 бр. договори за обществена поръчка         27 Юли 2018

Обявление за приключване на 3 бр. договори за обществена поръчка            14 Август 2018

Обявление за приключване на 3 бр. договори за обществена поръчка           25 Септември 2018Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design