МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

00281-2017-0003 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „КОЦ – РУСЕ“ ЕООД по обособени позиции

00281-2017-0003 Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „КОЦ – РУСЕ“ ЕООД по обособени позиции

28.08.2017

Решение за откриване на процедура            28 Август 2017

Обявление            28 Август 2017

Документация            28 Август 2017

Проект на договор            28 Август 2017

Образци            28 Август 2017

Техническа спецификация            28 Август 2017

Техн. предложение за Обособена позиция 1            28 Август 2017

Техн. предложение за Обособена позиция 2            28 Август 2017

Техн. предложение за Обособена позиция 3            28 Август 2017

Техн. предложение за Обособена позиция 4            28 Август 2017

Ценово предложение за Обособена позиция 1            28 Август 2017

Ценово предложение за Обособена позиция 2            28 Август 2017

Ценово предложение за Обособена позиция 3             28 Август 2017

Ценово предложение за Обособена позиция 4             28 Август 2017

Решение № 1137/30.08.2017              28 Август 2017

Обявление за публикуване             30 Август 2017

Протокол № 1             20 Септември 2017

Съобщение             17 Октомври 2017

Съобщение за жребий             06 Ноември 2017

Протокол № 2             29 Ноември 2017

Протокол № 3             01 Декември 2017

Доклад за работата на комисията             01 Декември 2017

Решение № 1703/01.12.2017 г.             01 Декември 2017

Договор № 1/28.12.2017 г.              01 Декември 2017

Договор № 2/28.12.2017 г.              02 Януари 2018

Договор № 3/28.12.2017 г.              02 Януари 2018

Обявление за възложена поръчка             02 Януари 2018

Договор № 4/04.01.2018 г.             02 Януари 2018

Договор № 5/04.01.2018 г.             25 Януари 2018

Договор № 6/04.01.2018 г.             25 Януари 2018

Договор № 7/04.01.2018 г.             25 Януари 2018

Договор № 8/05.01.2018 г.             25 Януари 2018

Договор № 9/08.01.2018 г.             25 Януари 2018

Договор № 10/09.01.2018 г.             25 Януари 2018

Обявление за възложена поръчка  2             25 Януари 2018

Договор № 11/20.02.2018 г.             25 Януари 2018

Обявление за възложена поръчка 3             21 Февруари 2018

Информация за приключени 9 бр. договори за обществена поръчка          08 Март 2019

Обявление за изпълнен договор – Медекс            08 Април 2019

Обявление за изпълнен договор – МСФарма          09 Май 2019Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design