МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
  • Български
  • Английски

КОЦ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване

13.01.2021
bg23-1200x387.jpg

ОБЯВА


КОЦ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 3 г. на следните обекти, собственост на дружеството:

  1. 3 бр. кабинети, с обща площ 48 кв.м., заедно със сервизното помещение към тях, разположени на  партерния етаж на сградата на ДКБ на КОЦ-Русе ЕООД, ул. Независимост № 2. Предназначение: за Медико–техническа лаборатория. Начална тръжна месечна наемна цена – 320,00 лв. Депозит за участие – 640,00 лв. В наемната цена не са включени стопанските разходи за консумираните през месеца ел.енергия, топлоенергия, вода, почистване на коридор, охрана, които ще се заплащат отделно от уговорения наем. Към датата на откриване на настоящата процедура, стопанските разходи са в размер на 100,00 лв. месечно.
  2. Площ от 1 кв.м., находяща се в сградата на ДКБ на КОЦ-Русе ЕООД – І етаж – вход. Предназначение: за поставяне на 1 бр. вендинг машина. Начална тръжна месечна наемна цена – 80,00 лв. Депозит за участие – 160,00 лв.
  3. Площ от 1 кв.м., находяща се в сградата на ДКБ на КОЦ-Русе ЕООД – І етаж – охрана. Предназначение: за поставяне на 1 бр. вендинг машина. Начална тръжна месечна наемна цена – 80,00 лв. Депозит за участие – 160,00 лв.
  4. Площ от 1 кв.м., находяща се в сградата на ДКБ на КОЦ-Русе ЕООД – І етаж – УНГ кабинет. Предназначение: за поставяне на 1 бр. вендинг машина. Начална тръжна месечна наемна цена – 80,00 лв. Депозит за участие – 160,00 лв.
  5. Площ от 1 кв.м., находяща се в сградата на ДКБ на КОЦ-Русе ЕООД – І етаж – коридор Образна диагностика. Предназначение: за поставяне на 1 бр. вендинг машина. Начална тръжна месечна наемна цена – 80,00 лв. Депозит за участие – 160,00 лв.
  6. Площ от 1 кв.м., находяща се в сградата на Хирургичен блок – ІХ етаж. Предназначение: за поставяне на 1 бр. вендинг машина. Начална тръжна месечна наемна цена – 80,00 лв. Депозит за участие – 160,00 лв.

Не се допуска промяна предназначението на обектите по т.1-6.

До участие в публичния търг с тайно наддаване (неприсъствен) се допускат кандидати, които нямат непогасени парични задължения към Община Русе и КОЦ-Русе ЕООД.

Дата, час и място на провеждане на търга – 05.02.2021 г., 10:00 ч., КОЦ-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2, кабинет юрисконсулт.

Цената на тръжната документация е 20.00 лв. Получава се всеки работен ден до 04.02.2021г. от касата на КОЦ-Русе ЕООД, срещу представяне документ за плащане.

Оглед на обекта – до 04.02.2021 г.,  от 10:00 до 12:00 ч. Контакти по повод оглед на обекта – експерт ОП и ЕП, тел. 082 819961.

Срок за подаване на заявление – 04.02.2021 г., 15:00 ч., в деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

При неявяване на кандидати, повторен публичен търг да се проведе на 18.02.2021 г., 10:00 ч., КОЦ-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет юрисконсулт.


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design