МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

КОЦ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване

12.01.2024
bg23-1200x387.jpg

ОБЯВА


КОЦ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на следните обекти, собственост на дружеството:

  1. 3 бр. кабинети, с обща площ 48 кв.м., заедно със сервизното помещение към тях, разположени на  партерния етаж на сградата на ДКБ на КОЦ-Русе ЕООД. Предназначение: Медико–техническа лаборатория. Начална тръжна месечна наемна цена – 380,00 лв. Депозит за участие – 380,00 лв. В наемната цена не са включени стопанските разходи за консумираните през месеца ел.енергия, топлоенергия, вода, почистване на коридор, охрана, които ще се заплащат отделно от уговорения наем. Към датата на откриване на настоящата процедура, стопанските разходи са в размер на 120,00 лв. месечно.
  2. Площ от 1 кв.м., находяща се в сградата на ДКБ на КОЦ-Русе ЕООД – І етаж – вход. Предназначение: поставяне на 1 бр. вендинг машина. Начална тръжна месечна наемна цена – 150,00 лв. Депозит за участие – 150,00 лв.
  3. Площ от 1 кв.м., находяща се в сградата на ДКБ на КОЦ-Русе ЕООД – І етаж – охрана. Предназначение: поставяне на 1 бр. вендинг машина. Начална тръжна месечна наемна цена – 130,00 лв. Депозит за участие – 130,00 лв.
  4. Площ от 1 кв.м., находяща се в сградата на ДКБ на КОЦ-Русе ЕООД – І етаж – коридор Образна диагностика. Предназначение: поставяне на 1 бр. вендинг машина. Начална тръжна месечна наемна цена – 105,00 лв. Депозит за участие – 105,00 лв.
  5. Площ от 1 кв.м., находяща се в сградата на Хирургичен блок – ІХ етаж. Предназначение: поставяне на 1 бр. вендинг машина. Начална тръжна месечна наемна цена – 105,00 лв. Депозит за участие – 105,00 лв.

Начин на плащаненаемната цена (и стопанските разходи за обекта по т.1) се заплащат до 10–то (десето) число на месеца, за който се отнася съответното плащане, в касата на КОЦ-Русе ЕООД или по банков път, след издаване на фактура.

 Стъпка за наддаване при предложена еднаква най-висока цена от повече участници – При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване – 10 на сто от началната цена.

Изисквания към кандидатитеДо участие в публичния търг с тайно наддаване (неприсъствен) се допускат кандидати, които нямат непогасени парични задължения към Община Русе и КОЦ-Русе ЕООД.

Тръжната документация може да се получи всеки работен ден до 02.02.2024 г., в периода от 7:30 до 15:00 часа, от касата на КОЦ-Русе ЕООД, срещу представяне документ за плащане. Цената на тръжната документация е 20.00 лв.

Заплащането на тръжната документация и депозитът за участие в тръжната процедура се внасят в касата на КОЦ-Русе ЕООД или по банков път по сметка: ОББ АД, IBAN: BG69UBBS88881000235995.

Оглед на обекта – Всеки работен ден от 12.01.2024 г. до 02.02.2024 г.,  от 10:00 до 12:00 часа. Контакти по повод оглед на обекта – главен счетоводител, тел. 082 819920.

Краен срок за подаване на предложенията за участие в търга – 02.02.2024 г., 15:00 ч., в деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

Дата, час и място на провеждане на търга – 05.02.2024 г., 10:00 ч., КОЦ-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2, кабинет юрисконсулт.

Дата, час и място на повторното провеждане на търга – 12.02.2024 г., 10:00 ч., КОЦ-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет юрисконсулт.


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design