МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

КОЦ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване

23.05.2022
bg23-1200x387.jpg

ОБЯВА


КОЦ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 3 години, на следните помещения:

1. Почасово ползване на медицински кабинет № 2 (Кабинет за ултразвукова диагностика), оборудван с ултразвуков апарат, ведно със съответните съпътстващи общи части на сградата (санитарни възли, коридор и др.), с обща площ 20,00 кв.м, находящи се в сутерен на масивна едноетажна сграда на КОЦ-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, с предназначение – за осъществяване на извънболнична медицинска помощ по гастроентерология. Не се допуска промяна предназначението на имота.

График на часовете за ползване: От понеделник до четвъртък от 14.30 ч. до 16.30 ч.
Часовете на ползване са фиксирани и не може да се променят.

Начална тръжна месечна наемна цена – 130,00 лв. В наемната цена не са включени стопанските разходи за консумираните през месеца ел.енергия, топлоенергия, вода, почистване на коридор, охрана, които ще се заплащат отделно от уговорения наем. Към датата на откриване на настоящата процедура, стопанските разходи са в размер на 50,00 лв. месечно.

Изисквания към кандидатите: До участие в публичния търг с тайно наддаване (неприсъствен) се допускат кандидати, които нямат непогасени парични задължения към Община Русе и КОЦ-Русе ЕООД.

Оглед на обекта – до 15.06.2022 г., от 10:00 до 12:00 ч.
Депозит за участие – 130,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. Получава се до 15.06.2022 г., от касата на КОЦ-Русе ЕООД.

Плащанията може да се извършат в касата или по банков път по сметка: ОББ АД, IBAN: BG69UBBS88881000235995.
Срок за подаване на предложение за участие – до 15.06.2022 г., 15.00 ч., в деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

Търгът ще се проведе на 16.06.2022 г., 10:00 ч., КОЦ-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2, кабинет юрисконсулт.
При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 22.06.2022 г., 10.00 ч., на същото място.


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design