МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
  • bg
  • en

00281-2019-0007 Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ- Русе ЕООД по обособени позиции

00281-2019-0007 Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ- Русе ЕООД по обособени позиции

25.10.2019

Решение за откриване на процедура               04 Ноември 2019

Обявление за поръчка                                        04 Ноември 2019

Документация                                                       04 Ноември 2019

Техническа спецификация общи изисквания    04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 1                           04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 2                           04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 3                           04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 4                           04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 5                           04 Ноември 2019

Договор- Проект лекарства  ОП 1- ОП 3                04 Ноември 2019

Договор- Проект медицински изделия ОП 4         04 Ноември 2019

Договор- Проект ОП 5                                               04 Ноември 2019

ЕЕДОП                                                                         04 Ноември 2019

Образци техническо и ценово предложение ОП 1- ОП 3       04 Ноември 2019

Образци техническо и ценово предложение ОП 4    04 Ноември 2019

Образци техническо и ценово предложение ОП 5        04 Ноември 2019

Образец техническо предложение ОП 1                    4 Ноември 2019

Образец техническо предложение ОП 2                   4 Ноември 2019

Образец теническо предложение ОП 3                     4 Ноември 2019

Оразазец техническо предложение ОП 4                 4 Ноември 2019

Оразец техническо предложение ОП 5                     4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 1                          4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 2                          4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 3                         4 Ноември 2019

Образце ценово предложение ОП 4                         4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 5                         4 Ноември 2019

Декларация  прил. 2 ЗМИП                                         4 Ноември 2019

Декларация прил. 4 ЗМИП                                          4 Ноември 2019

 

 

 

 

 Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2019 Всички права запазени © WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2019 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design