МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
  • Български
  • Английски

00281-2019-0007 Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ- Русе ЕООД по обособени позиции

00281-2019-0007 Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ- Русе ЕООД по обособени позиции

25.10.2019

Решение за откриване на процедура               04 Ноември 2019

Обявление за поръчка                                        04 Ноември 2019

Документация                                                       04 Ноември 2019

Техническа спецификация общи изисквания    04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 1                           04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 2                           04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 3                           04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 4                           04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 5                           04 Ноември 2019

Договор- Проект лекарства  ОП 1- ОП 3                04 Ноември 2019

Договор- Проект медицински изделия ОП 4         04 Ноември 2019

Договор- Проект ОП 5                                               04 Ноември 2019

ЕЕДОП                                                                         04 Ноември 2019

Образци техническо и ценово предложение ОП 1- ОП 3       04 Ноември 2019

Образци техническо и ценово предложение ОП 4    04 Ноември 2019

Образци техническо и ценово предложение ОП 5        04 Ноември 2019

Образец техническо предложение ОП 1                    4 Ноември 2019

Образец техническо предложение ОП 2                   4 Ноември 2019

Образец теническо предложение ОП 3                     4 Ноември 2019

Образец техническо предложение ОП 4                 4 Ноември 2019

Оразец техническо предложение ОП 5                     4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 1                          4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 2                          4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 3                         4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 4                         4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 5                         4 Ноември 2019

Декларация  прил. 2 ЗМИП                                         4 Ноември 2019

Декларация прил. 4 ЗМИП                                          4 Ноември 2019

Протокол                                                                       14 Януари 2020

Таблица към Протокол- ОП 1                                     14 Януари 2020

Таблица към Протокол- ОП 2                                     14 Януари 2020

Таблица към Протокол- ОП 3                                     14 Януари 2020

Таблица към Протокол- ОП 4                                     14 Януари 2020

Таблица към Протокол- ОП 5                                     14 Януари 2020

Доклад                                                                           14 Януари 2020

Решение за класиране № РД-13                                14 Януари 2020

Таблица за класиране – ОП 1                                     14 Януари 2020

Таблица за класиране – ОП 2                                     14 Януари 2020

Таблица за класиране – ОП 3                                     14 Януари 2020

Таблица за класиране – ОП 4                                     14 Януари 2020

Таблица за класиране – ОП 5                                     14 Януари 2020

Обявление за възложена поръчка                           29 Януари 2020

Обяление за възложена поръчка                             13 Февруари 2020

Договор № 144 Софарма трейдинг АД                    13 Февруари 2020

Договор № 145 Търговска лига- Глобален аптечен център АД           13 Февруари 2020

Договор № 147 Дансон- БГ ООД                               13 Февруари 2020

Договор № 150 Медицинска техника инженеринг ООД         13 Февруари 2020

Договор № 151 Екофарм ЕООД                                13 Февруари 2020

Договор № 152 Вега медикал ЕООД                        13 Февруари 2020

Договор № 153 Б.Браун Медикал ЕООД                             13 Февруари 2020

Договор № 155 Медекс ООД                                      13 Февруари 2020

Договор № 156 Инфомед ЕООД                                13 Февруари 2020

Договор № 158 Фьоникс Фарма ЕООД                    13 Февруари 2020Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени © WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design