МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
  • Български
  • Английски

00281-2019-0009 Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД

00281-2019-0009 Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД

10.12.2019

Информация за публикувана в профила на купувача обява по чл. 20. ал. 3 от ЗОП   26 Ноември 2019

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП                                                      26 Ноември 2019

Проект на Договор                                                                                                                   26 Ноември 2019

Указания за подготовка на офертата                                                                                    26 Ноември 2019

Техническа спецификация                                                                                                     26 Ноември 2019

Образец на Техническо предложение                                                                                  26 Ноември 2019

Образец на Ценово предложение                                                                                         26 Ноември 2019

Образец на Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП                                                               26 Ноември 2019Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени © WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design