МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
  • Български
  • Английски

00281-2020-0003 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции

00281-2020-0003 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции

12.06.2020 0

Решение за откриване                                                                               15 Юни 2020

Обявление за откриване                                                                           15 Юни 2020

Документация                                                                                             15 Юни 2020

Техническа спецификация- общи изисквания                                     15 Юни 2020

Техническа спецификация- ОП 1                                                            15 Юни 2020

Техническа спецификация- ОП 2                                                             15 Юни 2020

Техническа спецификация- ОП 3                                                             15 Юни 2020

Договор- Проект ОП 1, ОП 2, ОП 3                                                            15 Юни 2020

ЕЕДОП                                                                                                           15 Юни 2020

Образци техническо и ценово предложение ОП 1, ОП 2 и ОП 3          15 Юни 2020

Образец техническо предложение – ОП 1                                                 15 Юни 2020

Образец техническо предложение – ОП 2                                                 15 Юни 2020

Образец техническо предложение – ОП 3                                                 15 Юни 2020

Образец ценово предложение ОП 1                                                          15 Юни 2020

Образец ценово предложение ОП 2                                                          15 Юни 2020

Образец ценово предложение ОП 3                                                          15 Юни 2020

Декларация- Приложение № 2   ЗМИП                                                      15 Юни 2020

Декларация- Приложение № 4   ЗМИП                                                      15 Юни 2020

Решение за прекратяване ОП 1                                                                  21 Юли 2020

Обявление за възложена поръчка (Прекратяване ОП1)                        06 Август 2020

Съобщение за публично провеждане на жребий                                   06 Октомври 2020

Протокол                                                                                                        13 Октомври 2020

Доклад                                                                                                           13 Октомври 2020

Решение № РД-210 / 12.10.2020г.                                                                13 Октомври 2020

Приложение към Решение № РД-210 / 12.10.2020г
– класиране за Обособена позиция № 2                                                   13 Октомври 2020

Приложение към Решение № РД-210 / 12.10.2020г
– класиране за Обособена позиция № 3                                                    13 Октомври 2020

Решение № РД-216 / 15.10.2020 г.                                                                 16 Октомври 2020

Договор № 217 / 05.11.2020г. – Медекс ООД                                                   25 Ноември 2020

Договор № 218 / 05.11.2020г. – Медофарма ЕООД                                       25 Ноември 2020

Договор № 219 / 05.11.2020г. – Дансон-Бг ООД                                              25 Ноември 2020

Договор № 220 / 05.11.2020г. – ТЛ-ГАЦ АД                                                       25 Ноември 2020

Договор № 222 / 11.11.2020г. – Про фармация ЕООД                                   25 Ноември 2020

Договор № 223 / 16.11.2020г. – Б. Браун Медикал ЕООД                             25 Ноември 2020

Договор № 224 / 16.11.2020г. – Фаркол АД                                                     25 Ноември 2020

Договор № 225 / 16.11.2020г. – Фьоникс Фарма ЕООД                                 25 Ноември 2020

Договор № 226 / 17.11.2020г. – Софарма Трейдинг АД                                 25 Ноември 2020

Обявление за възложена поръчка                                                                    25 Ноември 2020


Напишете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени © WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design