МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
  • Български
  • Английски

КОЦ – Русе обявява процедура за външен подбор


Вторник, 03 Юни

КОЦ – Русе обявява процедура за външен подбор

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ”  ЕООД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪНШЕН ПОДБОР

за длъжността  “началник отделение” в ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ”  ЕООД – една щатна бройка при следните условия:

1. Място на работа: „КОЦ-Русе” ЕООД, гр.Русе.
2. Основна цел на длъжността: Извършване консултация и контрол на хистологична и цитологична диагностика, спешна интраоперативна диагностика (гефрир), организира и ръководи работата на отделението.
3. Образование: висше – медицина, специалност: обща и клинична патология.
4. Специфични изисквания за заемане на длъжността: съгласно утвърдена длъжностна характеристика.
5. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: умения за работа с компютър.
6. Трудово възнаграждение за длъжността – много добро, над средното ниво за отрасъл „Здравеопазване”;
7. Възможност за кариерно развитие;
8. Вид на подбора: по документи и интервю.
9.  Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:
–    заявление до Управителя на „КОЦ – Русе” ЕООД (свободен текст);
–    автобиография;
–    копие на диплома за завършено образование;
–    копие от документ за придобита специалност;
–    трудова книжка
–    други документи  свързани с медицинска дейност;

Документи за участие в подбора се подават от кандидатите лично или на следния e-mail: www.kocruse@abv.bg
Краен срок за подаване на документите до 30.06.2014г. включително.
Лица и телефони за контакти и допълнителна информация: д-р Камен Кожухаров – Управител на КОЦ-Русе, телефон 082/819910, GSM: 0893 381511


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

082 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design