МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

КОЦ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване

07.03.2023
bg23-1200x387.jpg

ОБЯВА


КОЦ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на помещения за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ с обща площ 168,50 кв.м., ведно със съответните съпътстващи общи части на сградата (санитарни възли, коридор и др.), собственост на дружеството, находящи се в сградата на КОЦ-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2, както следва:

  1. Помещения за самостоятелно ползване:

1.1.  Помещение /регистратура/ – 2,5 кв.м., находящо се на първи етаж, до Централния вход на КОЦ-Русе ЕООД;

1.2.  Медицински кабинет – 24 кв.м.,  находящ се в сутерен;

1.3.  Склад – 5 кв.м.,  находящ се в сутерен.

  1. Помещения за съвместно ползване с наемодателя:

2.1. 2 бр. медицински кабинети – с обща площ 27 кв.м., находящи се на първи етаж, до Централния вход на КОЦ-Русе ЕООД. График на ползване: от 14.00 ч. до 16.00 ч. всеки работен ден;

2.2. 3 бр. помещения за образна диагностика, заедно с 1 бр. медицински кабинет – с обща площ 110 кв.м., находящи се на първи етаж. График на ползване: от 8.00 ч. до 9.00 ч. и от 16.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден.

Начална тръжна месечна наемна цена – 150,00 лв. В наемната цена са включени стопанските разходи за консумираните през месеца ел.енергия, топлоенергия, вода, почистване на коридор, охрана.

Изисквания към кандидатите: До участие в публичния търг с тайно наддаване (неприсъствен) се допускат кандидати, които нямат непогасени парични задължения към Община Русе и КОЦ-Русе ЕООД.

Тръжната документация може да се получи всеки работен ден до 29.03.2023 г., в периода от 7:30 до 15:00 ч., от касата на КОЦ-Русе ЕООД, срещу представяне документ за плащане.

Цена на тръжната документация – 10,00 лв.

Депозит за участие – 150,00 лв.

Цената на тръжната документация и депозита за участие се внасят в касата на КОЦ-Русе ЕООД или по банков път по сметка: ОББ АД, IBAN: BG69UBBS88881000235995.

Всеки работен ден до 29.03.2023 г., от 10:00 до 12:00 ч., може да бъде извършен оглед на обекта. Контакти по повод оглед на обекта – юрисконсулт, тел. 082 819928.

Необходими документи за участие в търга – Подаването на предложенията за участие в търга се извършва чрез три запечатани плика – един голям /обща опаковка/ и два малки. В единия малък плик с надпис „Документи” кандидатът поставя всички документи, посочени в раздел VІІ на Тръжната документация (без ценовата оферта). В другия малък плик с надпис „Оферта” кандидатът поставя офертата (ценовата оферта). Пликовете с надпис „Документи” и с надпис „Оферта” се поставят в трети плик, върху който се отбелязват наименованието на кандидата и предмета на публичния търг с тайно наддаване.

Срок за подаване на предложение за участие – до 29.03.2023 г., 15:00 ч., в деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

Търгът ще се проведе на 30.03.2023 г., 10:00 ч., КОЦ-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2, кабинет юрисконсулт.

При неявяване на кандидати, повторен публичен търг да се проведе на 06.04.2023 г., 10:00 ч., на същото място.


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.
Complex Oncological Center Ruse Pltd.

Complex Oncological Center Ruse Pltd.

In a case of emergency please call us or come in our center.

+359 82 819 911


Phone: +359 82 819 911
Complex Oncological Center – Ruse Pltd.| 2019 All rights reserved © WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2019 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design