МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
  • Български
  • Английски
122006010_352060516044045_1939048036151119152_n.jpg

18.10.2020 Новини

Апаратът бе закупен със собствени средства и осигурява ултра модерен начин за прецизиране на диагнозата на пациента. Според д-р Николай Евгениев, който е единственият медик в лечебното заведение, обучен да работи с апарата, такъв има само в няколко лечебни заведения в България. Бронхоскопът, който е в русенския комплексен онкологичен център може да прави изключително детайлно изображение, осигурява оптимално качество на заснемане и значително улеснява поставянето на бърза и точна диагноза. Освен това чрез него ще се извършва и контрол на лечението при пациенти участващи в клинични изпитвания. Апаратът дава визуализация в реално време на състоянието на дихателните пътища с оптичен инструмент с диагностична или терапевтична цел.

Новият уред ще бъде използван за следните дейности дейности:

  • биопсии
  • оценка за хирургично лечение на болни със злокачествено заболяване на белите дробове
  • лаваж
  • контрол на кървене
  • изваждане на чужди тела Иновативната технология ще бъде внедрена веднага след като се сключи рамков договор със Здравната каса.

Благодарение на новата придобивка капацитетът на работа на Комплексен Онкологичен Център Русе ще се увеличи. Тъй като лечебното заведение разполага с Отделение по Образна диагностика и хирургично отделение с реанимация ще има възможност за достъп на пациента до по-сигурна и по-прецизна диагностика на белодробен карцином.hirurgichno-otdelenie-21-681x1024.jpg

28.09.2020 Новини

– Д-р Начев, от началото на тази година следвате нов подход към оперативното лечение на рака на гърдата. Какво представлява той и как засяга пациентите?

Да, от началото на тази година се промени алгоритъмът при лечението на карцинома на гърдата и то в началния период на лечение, след установяване на проблема. Това се състои в следното – отстраняване на тумора, когато са малки /под два сантиметра/ или отворена биопсия, или иглена биопсия при по-големи тумори и изпращането им за хистологично изследване. Предишната практика беше след отстраняване на тумора да се извършва експресно хистологично изследване и при положителен резултат се продължаваше веднага с радикално оперативно лечение, естествено при начален стадии на заболяването. Сега това бързо изследване не се прави, туморът отива на траен хистологичен препарат.

–  Кои пациенти касае промяната /стадии на заболяване, възрастова група/?

Всъщност тази промяна  засяга всички пациенти, независимо от големината на тумора или възрастова група. Разберете, че няма възрастови ограничения при лечението или диагностицирането. Това, че си млад, не те „застрахова“ по никакъв начин.

–  Какво наложи тази промяна?

Тази промяна се наложи заради избягване на евентуални грешки при бързото изследване и най- вече за по-прецизното изследване на тумора на патоморфологично ниво. В последните години се откриха нови детайли в патоморфологията на карцинома на гърдата. Това касае допълнителни изследвания, свързани освен с това дали е злокачествен, степен на злокачественост, големина, а също така хормонален статус на тумора.

В самият тумор има няколко рецептора касаещи чувствителност или не към хормоналната активност на яйчниковите хормони, Херцептинин рецептори. Тези изследвания при бърз тест не могат да бъдат направени. По новия метод се прецизира много точната морфология на тумора и предполага още по-адекватно последващо лечение. То се определя от специализирана онкологична комисия, с която разполага единствено нашето лечебно заведения. Понеже лечението на карцинома на гърдата е комплексно, след решение на комисията се продължава с един или друг лечебен подход.

– Как се отразява тази новост на пациентите и тяхното лечение, според вас?

Пациентите разбират тази насока и най- вече с абсолютно правилното за тях последващо лечение. Ние имаме непрекъснат диалог с тях, обясняваме какво представлява всеки един подход, за да могат пациентите не само да осъзнаят какво е лечението, но и да получим тяхното максимално съдействие.

– Да обърнем поглед към статистиката през последната една година. Колко са новооткритите случаи на рак на гърдата в КОЦ-РУСЕ? Колко от тях за доброкачествени, колко са злокачествени?

За миналата година новооткритите случаи на злокачествени заболявания са 217 , а доброкачествените са 95. За първото полугодие на тази година злокачествените заболявания са 104, а доброкачествените – 51.

В отделението по онкологична хирургия на КОЦ-Русе за миналата година са оперирани 110 пациенти със злокачествени заболявания и 95 с доброкачествени, за периода до 30.06 2020 г. 43 злокачествени и 51 доброкачествени.

Ние водим непрекъснато статистика, защото ако забележим трайна негативна тенденция, ще алармираме обществеността и здравните органи.

–  Все по-често се говори, че профилактиката е най-добрата превенция срещу рак. Какви са вашите наблюдения, доверяват ли се пациентите на профилактичния преглед?

Това е абсолютно вярно и най-точно. Аз имам специализиран кабинет в доболничната помощ, свързан изцяло с профилактика, диагностика и лечение на заболявания на млечната жлеза. Ежегодно през него преминават над 1200 жени. Все повече жени се доверяват на профилактичните прегледи и то за радост млади хора, информирайки се, че това е начин за адекватн превенция. Палпаторният преглед при специалист и диагностика чрез ултразвуково изследване или мамография са достатъчни за прецизно изследване на млечните жлези. А това е и начинът заболяването да бъде откривано в начален стадии, където крайният изход от лечението е доказано ефективен.

–  Какви са вашите съвети?

Моят съвет като хирург-специалист вече с 27 годишен стаж, е жените да продължават да правят профилактичните си прегледи редовно, да се включват активно и в нови такива. Не бива да се притесняват, за могат да бъдат както физически, така и психически здрави. И да се доверяват на специалистите в съответните области на медицината. Важно е да се знае, че колкото по-рано се диагностицира едно заболяване, толкова по-голям шанс имате да се излекувате.upravitel.jpg

03.09.2020 Новини0

Срещаме се с управителя на русенския онкологичен център д-р Камен Кожухаров в неговия лекарски кабинет

Предвидливо графикът му е разчетен, разминаваме се с последната пациентка. Хубава жена, около 40-те, но с притеснено изражение. Веднага питам доктора някой неин близък ли е разстроена, но той не е много словоохотлив. Все пак лекарска тайна е, но вметва докато ни посреща, че всъщност жената е здрава, просто е зле информирана. И някак си разговорът ни тръгва в тази посока – за това че, в модерното ни общество често получаваме толкова много информация, че това неминуемо води до объркване на нашите представи и понятия.

Четенето на различни форуми, блогове и безразборно подбрана информация, може да окаже обезкуражаващо въздействие върху психиката на човека“, категоричен е лекарят. „Ето например, тази русенка, мислела, че има рак, само защото лекуващият й лекар й назначил биопсия“, обяснява д-р Кожухаров и допълва „Но това е просто рутинно изследване нищо повече“.

– Разяснете ни, д-р Кожухаров, какво е биопсия, доста хора чуват тази дума, но нямат и понятие какво се крие зад нея?

Биопсията е медицинска интервенция при която се взема малко парченце тъкан от човешкото тяло. След това се обработва и оцветява, а хистопатологът патологоанатомът го изследва под микроскоп. Целта е определянето на точна диагноза. Което в никакъв случай не означава рак, а просто лекарят иска да види какво се случва в тялото ви тъкано-клетъчно ниво.

– Какво показва биопсията като изследване?

Чрез това изследване се поставят диагнози, не само онкологични, но и доброкачествени заболявания. А ако се окаже все пак, че има ракови клетки, тя се използва за определяне на хистологията и степента на инвазия на тумора. Всъщност чрез биопсията се виждат какви хронични възпаления има в организма – типични и атипични. Има ли тъканни промени от някакви системни заболявания, гъбични инфекции, ендокринни, наследствени заболявания и т.н. Този вид изследване разкрива структурата на тъканите, които за някои заболявания са много специфични като промени. Това един от начините за поставяне на точна диагноза. Чрез нея се прави проучване, което е в основата на терапията и ефекта от нея, хормонални промени, жизнеспособност на тъканите и тяхното възстановяване. Дали са бързо растящи или са склонни към некроза.

– Как се провежда самото изследване?

Биопсията е предназначена за хистологична или цитологична диагноза. За хистологична диагноза материал може да се вземе чрез изрязване. Взима се цялата патологична формация или част от нея. Други методи са кюртаж, щипкова биопсиябиопсия с дебела игла. За цитологична диагностика се прави тънкоиглена аспирационна биопсия в серозни кухини или паренхимни органи, четкова биопсия при ендоскопия, лаваж – при промивка на кухини и кухинни органи. – Кой може да прави биопсия? Всички хирургични специалисти могат да вземат този вид изследване както и някои нехирургичн. Разчитането обаче става само под микроскоп и обикновено с това се занимават патоанатомите. Понякога хематолози и биолози.

– А колко вида биопсии съществуват?

Има няколко различни вида биопсии. Лекарят, който ви лекува трябва да прецени това. Какъвто и да бъде типът – ще бъдете подложени на местна упойка. Ендоскопската биопсия се използват да достигне до тъкан вътре в тялото за събиране на проби от места като пикочния мехур, стомаха, дебелото и право черво или трахея, бронхи и белите дробове. Иглените биопсии се използват за събиране на кожни проби, или за всяка тъкан, която е лесно достъпна под кожата. Ако имате обрив или лезия върху кожата, се прави кожна биопсия. Най-сложна е хирургичната биопсия, при която хирург може да вземе проба използвайки лапароскоп или чрез традиционен разрез.

– След като е взета тъкънта колко време ще се чакат резултатите?

В някои случаи този анализ може да се направи по време на процедурата. По–често обаче, пробата ще трябва да бъде изпратена в лаборатория за тестване. Резултатите може да отнемат от няколко дни до няколко седмици. Но по-важното в случая е че най-после ще има точна диагноза и евентуално, ако се установи проблем, ще се изработи план за лечение.

– Налага Ви се да съобщавате „лоши новини“ почти всеки ден. Какво е най-важното, което трябва да знаят пациентите в този момент? Винаги съм казвал, че начинът на мислене е определящ. Ако човек се отчая, започне да мисли за смъртта, а не за живота, тогава каквото и лечение да му се приложи, подсъзнателно мислите му влияят негативно на оздравителния процес. Съответно – ако се мобилизирате, решите, че си струва да се борите, че животът е твърде хубав, за да си отивате от него – тогава ние лекарите само можем да ви насочваме и помагаме в лечебния процес. Вие сами трябва да поискате да оздравеете. Борбата е със самите вас.


източник: https://www.dunavmost.com/

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени © WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design