МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

Регистрация и Профилактика на Онкозаболяванията


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

регистратура


ТЕЛЕФОН

+359 82 819 925


ПИШЕТЕ НИ

info@kocruse.com


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Заповядайте на регистратурата.БЪРЗА ВРЪЗКА

Работно време с пациенти: 08.00 – 13.30 ч.
Телефон кабинет: +359 82 819 925


ДЕЙНОСТ 

  • Провежда контрол и оказва методично помощ по организацията на онкологичната помощ.
  • Организира събирането на информация за злокачествените заболявания и участва в нейното използване за управленчески и научни цели.
  • Организира, планира и контролира методичната помощ по онкология от водещи специалисти на центъра за профилактика, диагностика, лечение, диспансеризация, рехабилитация, борба с болката.
  • Организира и отговаря за създаването на методични материали по онкология.
  • Организира и участва в провеждането на здравно-просветна дейност по онкология.
  • Организира съвместно с други институции изготвянето на национални програми и провеждането на скрининг при определени локализации на рака.
  • Организира събирането, обработката и преобразуването на информация от бързи известия за новооткритите болни.
  • Събира информация за проведеното лечение в рамките на първата година след регистрацията на болните със злокачествени заболявания.
  • Участва и ръководи разработването на методични указания относно точността, пълнотата, обхвата и функционирането на болничните регистри.
  • Анализира данните за преживяемостта на онкоболните общо, по отделни локализации и методи на лечение.

Мед. сестра Ивелина СТАНЕВАКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design