МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

Отделение по Клинична Патология


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

стара част на сградата, десен коридор, кабинети № 15, 16, 17


ТЕЛЕФОН

+359 82 819 930


ПИШЕТЕ НИ

info@kocruse.com


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Заповядайте на регистратурата.БЪРЗА ВРЪЗКА

Работно време с пациенти: 08.00 – 13.30 ч.
Телефон кабинет: +359 82 819 930


Всяка добра терапия започва с навременна и правилно поставена от патолога диагноза. Отделението по Клинична патология е незаменима част от екипа, осъществяващ диагнозата, стадирането и лечението на пациентите чрез:

• Спешна интраоперативна диагностика /Гефрир/

• Цитологични изследвания от кухи органи, повърхностни кожни лезии, материали взети чрез тънкоиглена биопсия, от лаважна течност или отделени спонтанно. Гинекологични цитонамазки

• Хистологични изследвания на широк диапазон от заболявания – хирургични, гинекологични, гастроентерологични, бронхобелодробни, дерматологични, оториноларингични, урологични и др.

 Имунохистохимични изследвания – HER 2 статус при карцином на гърдата и стомаха, Естроген и Прогестерон рецептори.

• Патологоанатомични аутопсии


Началник отделение – д-р Бистра Йорданова
Тел.: +359 82 819 930
Старши лаборант – Елена Димитрова
Тел.: +359 82 819 969

  • Д-р Бистра Йорданова
Д-р Бистра Йорданова

Завършва висше медицинско образование през 1990 г. в ВМИ Плевен.

През 1996 година придобива специалност Обща и клинична патология към Медицинска Академия гр. София.

През 2001 година придобива допълнителна квалификационна степен по „Цитопатология“ към МА – София.

От 1990 до 2003 година работи в МБАЛ гр. Велико Търново като патологоанатом.

От 2003 до 2014 г. работи в МБАЛ – Русе като патологоанатом.

От 2014 година е Началник отделение по клинична патология към КОЦ-Русе ЕООД.

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design