МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
 • bg
 • en

Отделение по Анестезиология и Интензивно Лечение


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Хирургичен блок на УМБАЛ КАНЕВ АД, ет. 9


ТЕЛЕФОН

+359 82 819 960


ПИШЕТЕ НИ

info@kocruse.com


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Заповядайте на регистратурата.БЪРЗА ВРЪЗКА

Работно време с пациенти: 08.00 – 13.30 ч.
Телефон кабинет: +359 82 819 960


ДЕЙНОСТ

Анестезиологична и интензивно-лечебна дейност съгласно приетия „Национален стандарт по Анестезиология и интензивно лечение“.

 • Предоперативна анестезиологична консултация на пациенти подлежащи на оперативно лечение.
 • Оперативните интервенции се обезпечават с анестезии осъществени въз основа на принципите на медицинската специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ за безопасност и адекватност.
 • В ОАИЛ се възстановяват и поддържат основните жизнени функции на пациентите. Осъществява се 24-часов мониторинг. Лекуват се всички пациенти с остро настъпили животозастрашаващи нарушения в хемодинамика, дишане, съзнание и хомеостаза както и пациенти, за които се очакват такива нарушения в следващите часове.
 • Лекарите и медицинските сестри в отделението осигуряват денонощни дежурства.

Началник отделение:


 • Д-р Ирена Малчева
Д-р Ирена Малчева

През 1982г. завършва висше медицинско образование в МА гр. София.

През 1986 г. придобива специалност Анестезиология и реанимация.

През 1982 г. започва работа в ОАРИЛ на ОРБ – Русе.

До 2002 г. работи в МБАЛ – Русе.

От 2002 г. до 2010 г. е анестезиолог-реаниматор в СХБАЛ „Медикус” ООД – Русе.

От 2010 г. е в Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД

Курсове:

 • Анестезия и реанимация в детската възраст
 • Болка. Съвременни методи за лечение
 • Парентерално хранене

Лекари: 


 • Д-р Светлозар Фучиджиев
Д-р Светлозар Фучиджиев
През 1989г. завършва висше медицинско образование в ВМИ гр. София.

През 1995 г. придобива специалност Анестезиология и реанимация. Притежава квалификация по Здравен мениджмънт.

Курсове:

 • Палиативни грижи при онкологично болни в терминален стадий – I и II модул
 • Водене на анестезия със SEVORANE

 • Д-р Теодора Шербанова
Д-р Теодора Шербанова
През 1997г. завършва висше медицинско образование в МУ гр. Варна.

През 2003 г. придобива специалност Анестезиология и интензивно лечение.

Притежава квалификация по Здравен мениджмънт.

Курсове:

 • Периоперативен демер при ортопедично – травматични пациенти

 • Д-р Владимир Сърталански
Д-р Владимир Сърталански

През 1992г. завършва висше медицинско образование в МУ гр. Варна.

През 2008 г. придобива специалност Анестезиология и реанимация. Притежава квалификация по Здравен мениджмънт.

Курсове:

 • Анестезия, респираторна и сърдечно-съдова система

Конгреси и конференции:

2009г. – XVI Национален конгрес по анестезия и интензивно лечение с международно участие

2013г. –  Конгрес Интензивно лечение, спешна медицина, кръв и трансфузионно лечение

2016г. – IV Национална конференция по парентерално и ентерално хранене


 • Д-р Елена Ладева
Д-р Елена Ладева
През 2008г. завършва висше медицинско образование в МУ гр. Варна.

Специализант по Анестезиология и реанимация.


Старша мед. сестра: Живка Иванова

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2019 Всички права запазени © WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2019 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design