МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

Отделение по Анестезиология и Интензивно Лечение


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Хирургичен блок на УМБАЛ КАНЕВ АД, ет. 9


ТЕЛЕФОН

+359 82 819 960


ПИШЕТЕ НИ

info@kocruse.com


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Заповядайте на регистратурата.БЪРЗА ВРЪЗКА

Работно време с пациенти: 08.00 – 13.30 ч.
Телефон кабинет: +359 82 819 960


ДЕЙНОСТ

Анестезиологична и интензивно-лечебна дейност съгласно приетия „Национален стандарт по Анестезиология и интензивно лечение“.

 • Предоперативна анестезиологична консултация на пациенти подлежащи на оперативно лечение.
 • Оперативните интервенции се обезпечават с анестезии осъществени въз основа на принципите на медицинската специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ за безопасност и адекватност.
 • В ОАИЛ се възстановяват и поддържат основните жизнени функции на пациентите. Осъществява се 24-часов мониторинг. Лекуват се всички пациенти с остро настъпили животозастрашаващи нарушения в хемодинамика, дишане, съзнание и хомеостаза както и пациенти, за които се очакват такива нарушения в следващите часове.
 • Лекарите и медицинските сестри в отделението осигуряват денонощни дежурства.

Началник отделение:


 • Д-р Любомир Любенов
Д-р Любомир Любенов

Завършва медицина във ВМИ гр. Плевен през 1987 г.
Специалност „Анестезиология и реанимация“ – 1994 г.
Мениджър – “Социален и здравен мениджмънт“ – 2002 г.
Завършил пълен курс по програмата за следдипломно обучение на Foundation for European Education in Anaesthesiology (FEEA).
Курсове за начинаещи и напреднали по ентерално и парентерално хранене на European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) .
Трудов стаж:
1987-1989, Участъков лекар, ПОБ-гр. Русе
1989-1991, ординатор лекар-анестезиолог, Онкологичен диспансер-гр. Русе
1991-1999, ординатор/старши ординатор лекар-анестезиолог, ОАРИЛ, МБАЛ-Русе
1999- 2018, основател и началник на Отделение за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост, МБАЛ-Русе-АД
2015-2018, директор медицински дейности, УМБАЛ‚‘‘Канев‘‘ АД, вътрешно съвместителство
2019 – ординатор, лекар-анестезиолог, ОАИЛ, КОЦ – Русе ЕООД.
От 2022 г. Началник ОАИЛ КОЦ-Русе ЕООД.


Лекари: 


 • Д-р Светлозар Фучиджиев
Д-р Светлозар Фучиджиев
През 1989г. завършва висше медицинско образование в ВМИ гр. София.

През 1995 г. придобива специалност Анестезиология и реанимация. Притежава квалификация по Здравен мениджмънт.

Курсове:

 • Палиативни грижи при онкологично болни в терминален стадий – I и II модул
 • Водене на анестезия със SEVORANE

 • Д-р Теодора Шербанова
Д-р Теодора Шербанова

Професионален маршрут:

12.1997 – 07.1998 – лекар -Епидемиологично отделение, ХЕИ Русе

07.1998  – 06.2006 г. – лекар ординатор  – Анестезиологично отделение,  Интензивно Хирургично Отделение и АГ КАРИЛ ,МБАЛ Русе АД

07.2006 – 09.2013 – старши лекар – Анестезиологично отделение, МБАЛ Русе АД

11.2013 г. – 06.2015 г. -Началник ОАИЛ, МБАЛ Русе АД

2006 – 2015 г. – координатор по тъканно и органно донорство, МБАЛ Русе АД

07.2015 г. и към момента, лекар – ОАИЛ, КОЦ – Русе – ЕООД

Образование и обучение:

1997г.-  МУ Варна, Медицина, магистър лекар

06.2003г. – Специалност по Анестезиология и интензивно лечение, МУ Варна

2005г.  – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”- магистър „ Здравен мениджмънт“

10.2012г. – придобиване на ОНС „Доктор” по АИЛ, МУ Варна. Тема на дисертационен труд: „Периоперативенделир при ортопедично – травматологични пациенти“

2012- 2013г. – катедра „Здравни грижи“, ФОЗЗГ, РУ “Ангел Кънчев“,  преподавател по АИЛ

09.2013 – 06.2015, катедра „Здравни грижи“, ФОЗЗГ, РУ „Ангел Кънчев“ ,главен асистент по АИЛ

О6.2015 г.и към момента – ФОЗЗГ, РУ „Ангел Кънчев“ Русе , Доцент по АИЛ

Квалификации и сертификати в областта на Анестезиологията и интензивното лечение:

 • Регионални анестезионни техники (ESRA) , Варна 2009 г.
 • Мениджмънт на ситуация „Труден дихателен път” – Варна 2010 и 2011 г.
 • „Сепсис – съвременни концепции“ – Варна 2010 г.
 • Монография: „Периоперативенделир- предизвикателство за лекуващия екип – същност, детекция, мениджмънт, превенция“, Медиатех- Плевен, 2015г.

Квалификации и сертификати в областта на донорството и трансплантациите:

 • ETPOD – „Essentials inOrganDonation”, Barcelona, Spain 2008
 • „Trainthetrainers”, Granada, Spain 2011
 • MTN – ETN – Rome, Italy 2012
 • ETPOD – Ljubljana, Slovenia 2012
 • FOEDUS Project – Ljubljana, Slovenia – 2014
 • Курсове на обучение на ИАТ на координатори по донорство- ежегодно от 2003 до 2014

Квалификации и сертификати в други области:

 • Сертификати за Вътрешен одитор по СУК – ISO 14001:2004; ISO 9001:2008; ISO 19001:2011 – 2010, 2014г.
 • Сертификат за курс по медицинска педагогика – РУ „Ангел Кънчев“ 2011 г.
 • Сертификат за курс по компютърна грамотност – РУ „Ангел Кънчев“ 2013 г.

Членство в научни и други организации:

 • Български лекарски съюз
 • Съюз на учените в България – секция Русе
 • Дружество на анестезиолозите в България
 • БУЛСПЕН
 • Българска асоциация по мено- и андропауза
 • Българско дружество по трансплантология
 • Българска асоциация на тъканните банки
 • Европейска асоциация на тъканните банки (EATB)
 • Американска асоциация на тъканните банки (AATB)
 • Европейска асоциация на анестезиолозите (ESA)
 • Европейска асоциация по регионална анестезия (ESRA)

 

 


 • Д-р Елена Ладева
Д-р Елена Ладева
През 2008г. завършва висше медицинско образование в МУ гр. Варна.

Специализант по Анестезиология и реанимация.


 • Д-р Ирина Радева
Д-р Ирина Радева

Старша мед. сестра:

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design