МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

Кабинет за обслужване на пациенти в амбулаторно-домашен режим


АДРЕС

Русе, ул. Стоян Заимов 2А


Телефон

+359 883224578, +359 883224579


ПИШЕТЕ НИ

info@kocruse.com


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Заповядайте на регистратурата.БЪРЗА ВРЪЗКА

Работно време: Понеделник – Неделя от 08:00 до 20:00 часа
Телефон кабинет: 0883224578, 0883224579СТРУКТУРА

Отделение по медицинска онкология, в т.ч. легла за дневна системна противотуморна терапия с краткосрочен престой (до 12 часа) и легла за палиативни грижи  – с второ ниво на компетентност, разполага с общо 72 легла, от които 60 терапевтични легла, в т.ч. 6 легла за краткосрочен престой (до 12 часа) и 12 легла за палиативни грижи, извършва дейности в изпълнение на  медицински стандарт „Медицинска онкология”

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

В отделението се извършва диагностика и лекарственно лечение на солидни тумори по най-модерни и утвърдени в България и Европейския съюз диагностични и терапевтични схеми.

При лекарственото лечение се използват различни медикаменти. Някои от тях могат да бъдат химиотерапевтични лекарства (цитотоксични), създадени да премахнат туморните клетки, други да подтиснат развитието на тумора и неговото разпространение (целеви агенти, цитостатици). Има и такива, които включват хормони и поддържащи терапии.

В най-общ смисъл, химиотерапията представлява лечение на туморите с химически вещества. Заедно с хирургията и лъчетерапията, химиотерапията формира един от основните сегменти в лечението на туморите. Прилага се много стриктно, взависимост от вида на тумора и анамнестичните дани на пациента. При определении видове тумори, химиотерапията е единственият възможен метод за лечение. Някои тумори изискват последователно или едновременно провеждане на химиотерапия и лъчетерапия, докато има и такива, които изискват провеждането на химиотерапия преди или след операция. Цялостното времетраене и честотата на прилагане зависи изцяло от химиотерапевтичната схема, избрана съобразно състоянието на отделния пациент.

Химиотерапевтичните процедури се прилагат под наблюдението на специалисти, квалифицирани медицински сестри, обучении да се справят с психологичните и физическите потребности на заболелите от рак пациенти.

Лечение на пациенти с онкологични заболявания в терминален стадий, т.е. периода, в който независимо от известните и приложени терапевтични действия състоянието на болния се влошава, прогресиращия ход на болестта не може да бъде преустановен и ще доведе до смъртта на болния по-скоро или по-късно, но в рамките на един ограничен период от време. Това е периодът, в който прилаганото активно лечение няма за цел излекуването на болния, а само контрол на болката и другите симптоми изпитвани от пациента с цел повишаване на качеството на живот.


Работят общо седем лекари, двама от които с две специалности – Вътрешни болести и Онкология и един със специалности Обща хирургия и Детска хирургия. Преминали са обучение по диагностика и лечение на основните диагностични групи онкологични заболявания.

Извършват се регламентирани дейности по провеждане на клинични и терапевтични изпитания в областта на медицинската онкология.

Кабинет 320 – тел: +359 82 819 941

д-р Катерина ГЕНОВА, д-р Людмил СТАНЕВ

Началник отделение:


  • Д-р Валерий Йорданов
Д-р Валерий Йорданов

През 1990г. завършва висше медицинско образование в МУ гр. Варна. През 1996 г. придобива специалност Вътрешни болести. Специалност Медицинска онкология придобива през 2013г.

Преминати курсове и обучения:

  • Конвенционална ехография – „Абдоминална ехография и повърхностни структури – I ниво”
  • „Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – II ниво”
  • „Горна ендоскопия. Хемостаза при остро кървене от горния ГИТ”

  • Д-р Орлин Корабов
Д-р Орлин Корабов

През 1995г. завършва висше медицинско образование в МУ гр. Варна.

През 2009 г. придобива специалност Вътрешни болести.

Преминати курсове и обучения:

  • „Палиативни грижи при онкологично болни в терминален стадий”

+359 82 840 391, +359 893 381599


  • Д-р Пламен Кожухаров
Д-р Пламен Кожухаров

През 1992г. завършва висше медицинско образование в МУ гр. Варна.

През 1999 г. придобива специалност Хирургия, а през 2002 г. придобива втора специалност – Детска хирургия.

Притежава квалификация по Здравен мениджмънт.

Участвал в „Национален консенсус за диагностика и лечение на новообразуванията в детска възраст”

Преминати курсове и обучения:

„Палиативни грижи в онкологията”

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design