МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

Отделение по Лъчелечение


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

стара част на сградата, ет.1


ТЕЛЕФОН

+359 82 819 924


ПИШЕТЕ НИ

info@kocruse.com


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Заповядайте на регистратурата.БЪРЗА ВРЪЗКА

Работно време с пациенти: 08.00 – 13.30 ч.
Телефон кабинет: +359 82 819 924Лекарски екип:

      [/bt_accordion_items]

    • д-р Антоанета Димитрова – Началник отделение
    д-р Антоанета Димитрова – Началник отделение

    Образование и обучение:

    2016г. – СБАЛОЗ София ЕООД, придобита специалност „Лъчелечение”

    2015г. Обучение за работа с планиращи системи и болнична информационна система: Focal, Oncentra, Mosaiq и клинична експлоатация на медицински линеен ускорител Elekta Synergy

    2012 – 2016г. СБАЛОЗ София ЕООД, Радиологично отделение – специализация по „Лъчелечение”

    2012 г. – УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, гр. София – завършен основен курс по специалност „Лъчелечение”

    1988 – 1994г.

    Медицински  Университет гр. Плевен

    Магистър лекар

    Трудов стаж:

    2011г. до момента – Лекар ординатор в Отделение по лъчелечение на КОЦ-Русе ЕООД

    2003г. – 2011г. – Берлин – Хеми, Менарини груп, Медицински представител в сферата на фармацията

    1998г. – 2003г. – Либия, Африка, Ал Афия Хоспитал, Педиатрия и неонатология, лекар ординатор

    1996г. – 1998г. – Психиатрична болница, гр. Бяла, лекар ординатор


        [/bt_accordion_items]

      • д-р Сара Яворова
      д-р Сара Яворова

      Образование и обучение:

      По време на своето образование Д-р Яворова провежда две практики в структура Образна Диагностика към ДКЦ 1 “Света Клементина”, гр. Варна..

      През 2019 г. участва в писането на научна статия относно синдром на Темпъл под менторството на Проф. Д-р Виолета Йотова, УМБАЛ “Света Марина”, гр. Варна.

      В периода Юли 2018 – Август 2018 година провежда стаж по Хирургически болести към СЗГМУ им. И. И. Мечников, гр. Санкт Петербург, Русия.

      В периода Юни 2019 – Септември 2019 година провежда държавен стаж по Вътрешни болести към University of Padova, гр. Падуа, Италия.

      През 2019 година придобива магистърска степен по Медицина към Медицински Университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна.

      От Януари 2023г е част от структурата на Отделение Лъчелечение към КОЦ – Русе като лекар специализант.


        [/bt_accordion_items]

      • Д-р Силвен Иванова
      Д-р Силвен Иванова
      Образование и обучение:

      През 2016г. завършва Факултет по литература към Букурещкия университет с удостоверение за владеене на румънски език.

      През 2022г. успешно се дипломира със специалност “ Медицина“ от Университет по медицина и фармация „Карол Давила.“.

      От 2023г. е лекар специализант по Лъчелечение в КОЦ-Русе.


      Екип от медицински физици

      Здравко Янков- специалист по медицинска физика,

      Димка Николаева- медицински физик;

      Инженер- Владимир Банчев

      6 членен екип от лъчетерапевтични рентгенови лаборанти със старши рентгенов лаборант Боряна Богданова

      Осем членен екип от медицински сестри + една медицинска сестра за Кабинета по лъчелечение №24 в Отделението по лъчелечение със старша сестра Теодора Червенкова


      Лъчелечебна дейност

      • Следоперативно лъчелечение
      Следоперативно лъчелечение

      Провежда се при злокачествени тумори на гърдата,  гинекологични тумори/ карциноми на шийката на матката, на тялото на матката, на влагалището и вулвата/, на ректума, на пикочен мехур, на бъбрека, бъбречно легенче и уретер, тумори в областта на главата и шията / мозъчни, назо-мезо и хипофаринкс, ларинкс, в устната кухина и венците, в носна кухина и синуси/, на кожата, тумори на тестиса /семином/, повърхностни и дълбоко разположени саркоми, детски солидни тумори, Хочкинови и Нехочкинови лимфоми.


      • Следоперативно съчетано с химиотерапия лъчелечение
      Следоперативно съчетано с химиотерапия лъчелечение

      Провежда се при злокачествени тумори на гърдата заедно с прицелна терапия,  гинекологични тумори/ карциноми на шийката на матката, на тялото на матката, на ректума, на пикочен мехур, бъбречно легенче и уретер, тумори в областта на главата и шията / мозъчни, мезо и хипофаринкс, ларинкс, в устната кухина, венците, носна кухина и синуси.


      • Предоперативно лъчелечение
      Предоперативно лъчелечение

      Провежда се при локално напреднали карциноми на ректума и гинекологични карциноми / на шийката и тялото на матката/ при възрастни пациенти, които поради придружаващи заболявания не подлежат на съчетано с химиотерапия лъчелечение.


      • Съчетано с химиотерапия предоперативно лъчелечение
      Съчетано с химиотерапия предоперативно лъчелечение

      Изключително ефективно комбинирано лечение, което се прилага при локално напреднали карциноми на ректума и гинекологични карциноми / на шийката и тялото на матката. Лечебните резултати са много по-добри в сравнение с извършена операция, последвана от лъчелечение. Често срещан факт е липсата на туморни клетки в оперативния материал при карциноми на ректума и шийката на матката след предоперативно съчетано химио-лъчелечение.


      • Самостоятелно лъчелечение
      Самостоятелно лъчелечение

      Прилага се със запазващ органа функционален ефект при начални ларингиални карциноми на гласните връзки, при кожни карциноми, с палиативна цел при пациенти с далечни метастази за обезболяване, декомпресивно / при метастази с притискане на гръбначния мозък с риск от парализа/ или при медиастинален синдром с притискане на Вена Кава/, кръвоспираща и за туморна редукция / карциноми на хранопровода. С обезболяваща и противовъзпалителна цел с ниски лъчеви дози успешно се лекуват ставно-дегенеративни заболявания като гонартроза, периартритис хумероскапуларис /възпаление в областта на рамото/, екзостози / шипове/ в областта на петата, стъпалото, дланта, костен панарициум,  индурацио пенис пластика, Болест на Дюпуитрен.


      • Самостоятелно съчетано с химиотерапия лъчелечение
      Самостоятелно съчетано с химиотерапия лъчелечение

      Предимно се прилага при локално напреднали тумори в УНГ тумори / в областта на устната кухина, ларинкса, назофаринкса, мезо и хипофаринкса. При ларингеалните и хипофарингеалните карциноми преди това съчетано лъчелечение се налага хирургично извършване на трахеостома и поставяне на канюла.Ефективно е при напреднали иноперабилни карциноми на ректума, гинекологични тумори / шийка и тяло на матка/, карциноми на пикочен мехур, Хочкинови и Нехочкинови лимфоми.


      Началник отделение,  тел: +359 82 819 965

      Лекари:  тел: +359 82 819 924

      Старша мед. сестра – Теодора Червенкова

      Мед. сестри: +359 82 819 929

      Рентгенови лаборанти: +359 82 819 926      Дозиметричен и радиометричен контрол на лъчелечебната апаратура

      Екипът от медицински физици извършва дозиметричното планиране на лъчелечението и верификация на лъчетерапевтичния план; разработва и внедрява нови високотехнологични лъчетерапевтични техники.


      Научно-изследователска дейност

      Научно-изследователска дейност по актуални национални и международни научни теми в сътрудничество с останалите терапевтични и диагностични отделения на КОЦ -Русе, НОЦ- София, МУ-София, МУ- Плевен. Активно участие в срещите на Гилдията на Българските Лъчетерапевти.

      Разработване на съвместни статии с Онкотерапевтичното отделение и Отделението по клинична патология към КОЦ-Русе, публикувани у нас (Списание на българското онкологично дружество и Рентгенология/ Радиология) и в чужбина (Current Cancer Reports; Austin Journal of Medical Oncology; Biomedical Journal of Scientific & Technical Research; Trends in Medicine; Global Imaging Insights; Japan Journal of Research; Journal of Medical- Clinical Research & Reviews; SAJ Cancer Science; SAJ Cancer Reports; International Journal of Clinical Studies& Medical Case Reports; Medical & Clinical Research, Can J Biomed Res & Tech ).


      • Статии и публикации в България
      Статии и публикации в България

      Малигнен смесен мюлеров тумор на маточната шийка – рядък клиничен случай с дискусия – Списание на българското онкологично дружество, 04/2019

      Дефинитивно лъчелъчение при гигантоклетъчен сакрален тумор – клиничен случай с литературен разбор – Списание на българското онкологично дружество, 04/2019

      Патохистологична диагноза и оптимално лечение при дедиференциран паратестикуларен липосарком – Списание на българското онкологично дружество, 04/2019

      Патохистологична и имунохистохимична диагностика на епително-миоепителен карцином на субмандибуларна слюнчена жлеза – рядък клиничен случай с литературен обзор – Списание на българското онкологично дружество, 04/2019

      Оптимално комплексно лечение при високорисков неметастатичен медулобластом в зряла възраст – клиничен случай с литературен обзор – Рентгенология & Радиология, 2020, LIX

      Патохистологична и имунохистохимична диагностика при екстраплеврален солитарен фиброзен тумор – рядък клиничен случай с литературен обзор – Рентгенология & Радиология 2020, LIX

      Патохистологично и имунохистохимично изследване при метастаза в тънко черво като изява на инвазивен лобунарен карцином – клиничен случай с литературен обзор – Списание на българското онкологично дружество, 04/2019

      Лимфоепителиома – подобен карцином на гърда – патохистологичен и имунохистохимичен анализ – диференциална диагноза, прогноза и комплексно лечение – Списание на българското онкологично дружество, 04/2019

      Оптимално лъчелъчение при солитарен интракраниален плазмоцитом – клиничен случай с два локални рецидива – Списание на българското онкологично дружество, 04/2020

      Първичен мамарен ангиосарком – клиничен случай с литературен обзор – Списание на българското онкологично дружество, 04/2020

      Патохистологична и имунохистохимична диагностика при рядък гигантоклетъчен възпалителен подтип на добре диференциран паратестикуларен липосарком – клиничен случай с литературен обзор – Списание на българското онкологично дружество, 04/2020


      • Статии и публикации в чужбина
      Статии и публикации в чужбина

      Pathohistological and Immunohistochemical Analysis of Primary Invasive Ductal Breast Carcinoma with Signet-Ring Cell Differentiation- Differential Diagnosis, Prognosis and Complex Treatment – Medical & Clinical Research 2021; Vol.7(3): 439-444

      Radiotherapy after Breast-Preserving Surgery for Early
      Breast Cancer-Basic Principles and Our Experience
      – Austin Journal of Medical Oncology 2021; Vol. 8 (1)

      Primary angiosarcoma of the breast: A clinical case and review of the literature – Curr Cancer Rep, 2020, 1(2): 28-33

      Re- Craniospinal Radiation Therapy of Subependimal Periventricular and Leptomeningeal Metastases in Adult Medulloblastoma- Clinical Case with Literature Overview SAJ Case Report 2020– ScholArena | www.scholarena.com – Volume 6 | Issue 4

      Pathohistological and Immunohistochemical Diagnosis in a Rare Giant Cell Inflammatory Subtype of Well-Differentiated Paratesticular Liposarcoma – Clinical Case with Literature Review – Austin J Med Oncol 2020 – Volume 7 Issue 1 – 2020

      Apocrine Breast Carcinoma – Pathohistological And Immunohistochemical Analysis, Prognosis and Complex Treatment – Med Clin Res, 2021 – Volume 6 | Issue 02

      Pathohistological Diagnosis, Immunohistochemical Analysis and Optimal Complex Treatment in Primary Ovarian Leiomyosarcoma – Biomed J Sci & Tech Res 2020 | Volume 32- Issue 2

      COVID 19: Clinical characteristics in cancer patients and chest X-ray findings – Trends Med, 2020 | Volume 20: 1-8

      Importance of magnetic resonance imaging for diagnostics and complex treatment in patients with Leptomeningial Disease- Six clinical cases with a literature overview – Glob Imaging Insights, 2020 | Volume 5: 1-11

      Hypothesis on the distant spread of HER2-positive breast cancer brain metastasis via the human brain glymphatic system – Clinical and imaging data – Glob Imaging Insights, 2020 | Volume 5: 1-8

      Pathohistological and Immunohistochemical Characteristics of Locally Advanced Papillary Serous Endometrial Carcinoma – Differential Diagnosis, Prognosis and Complex Treatment – International Journal of Clinical Studies & Medical Case Reports, 2020 | Volume 6, Issue 3

      Clinical observations in three clinical cases with locally advanced chordomas. What is needed for early diagnosis with improved survival? – Journal of Clinical Images and Medical Case Reports, 2020 | Open Access, Volume 11

      Teratoma with malignant transformation in Neuroendocrine Carcinoma-pathohistological and immunohistochemical analyses – Japan Journal of Research, 2020 | Vol 1, Issue 2

      Comparative dosimetric analysis of the left breast carcinoma radiotherapy irradiation techniques with deep inspiration breathing and free breathing – Japan Journal of Research, 2020 | Vol 1, Issue 2

      Combined with Targeted Therapy Intensively Modulated Radiotherapy for Inoperable Giant Cell Sacral Tumor – Three – Year Follow-up of a Rare Borderline Tumor with Literature Review – Medical & Clinical Research, 2020 | Vol 5, Issue 10

      Analysis of The Application in Oncological Practice of New, Non-Invasive Rna Markers in Non-Squamous Cell Lung Carcinoma – Dissertation Project with Literature Review – Journal of Medical – Clinical Research & Reviews, 2020 | Vol 4, Issue 10

      Volumetric Modulated Arc Therapy Craniospinal Re-Irradiation of Adulthood Medulloblastoma Leptomeningeal Disease – Journal of Medical – Journal of Medical – Clinical Research & Reviews, 2021 | Vol 5, Issue 2


      Лъчелечебна апаратура и прилагани лъчелечебни техники

      По Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, след лиценз от АЯР Серия И-81069 с регистрационен номер 04436 / 19.06.2014г.,  в КОЦ–Русе ЕООД бе въведен в експлоатация нов лъчелечебен комплекс, оборудван с високотехнологична лъчелечебна и дозиметрична апаратура, включваща линеен ускорител “Еlekta Synergy Platform“ с виртуален компютърен томограф „Сименс“ за планиране на лъчелечението. Линейният ускорител е с възможност за прилагане на всички високотехнологични лъчелечебни техники като 3Д конформно лъчелечение (3DCRT), интензивно модулирано лъчелечение (IMRT), IMRT по метода Обемно Mодулирана Аркова Терапия (VMAT), радиохирургия и хипофракционирана радиохирургия на мозъчни, костни и единични органни метастази. Отделението разполага с апарат за телегамагерапия (Terabalt) с възможности за 3Д планиране на лъчелечението, както и апарат за повърхностна рентгенова терапия на кожни тумори и повърхностно разположени доброкачествени и злокачествени тумори.


      • Условия за работа с пациенти на линейния ускорител в КОЦ- Русе
      Условия за работа с пациенти на линейния ускорител в КОЦ- Русе
      1. Пациенти с преценка за лъчелечение или съчетано лъчехимиолечение от онкологични комитети нацялата страна, избрали да се лекуват в Отделението по лъчелечение към КОЦРусе.

      Тези пациенти се консултират всеки работен ден в Приемен лекарски кабинет № 24 от 8.00 часа -14.30 ч. с наличната документация от друго лечебно заведение в страната. След консултацията, при преценка за провеждане на лъчелечение, на съответния пациент се определя ден и час за явяване на лъчелечение с цел подготовка на лъчелечението / извършване на локализационен КТ/. Пациентът се записва в листата на чакащите. Ако е необходима предварителна подготовка за планирането на лъчелечението, тя подробно се обяснява от медицинската сестра в кабинета.

      1. Същият начин на консултация се касае и за пациенти, преминали на вътрешни или външни онкологични комитети към КОЦРусе

      • Утвърден път за лъчелечение на пациент със злокачествено заболяване в България
      Утвърден път за лъчелечение на пациент със злокачествено заболяване в България
      • Поставяне на диагноза от лекар в специализирана амбулатория или здравно заведение след биопсия (тъканна проба от тумора) или след операция.
      • Онкологичната комисия разглежда всеки онкологичен клиничен случай и издава протокол от ОК с № и дата с посочване на необходимото комплексно лечение (хирургично, химиотерапевтично, лъчелечебно, самостоятелно или комбинирано с химиотерапия), както и необходимата последователност на различните лечебни методи, пряко зависима от стадия на заболяването и състоянието на пациента.
      • При необходимост от по-специфичен лъчетерапевтичен метод/ брахитерапия/ или по желание на пациента, онкологичната комисия насочва пациента към съответното лечебно заведение.
      • При необходимост от диспансерно наблюдение, пациентът се насочва към съответния поликлиничен кабинет, в който то да се провежда.

      • Подготовка за лъчелечение
      Подготовка за лъчелечение

      По време на консултацията в поликлиничния кабинет №24 съответният лъчетерапевт ще прегледа медицинската документация и проведените образни изледвания (КТ, МРТ, ПЕТ/КТ и т.н.), ще извърши медицински преглед, при необходимост ще назначи допълнителни изследвания, и ще прецени възможностите за провеждане на лъчелечението (ЛЛ), неговата схема и фракционирането на дозата. Ще Ви бъде обяснено за потенциалните рискове и ползи от лечението. При съгласие за ЛЛ от ваша страна, ще Ви бъде определена дата за болничен/ стационарен или дневен стационар/ прием и какви са необходимите документи, които трябва да носите.

      При прием в Отделението по ЛЛ, медицинската сестра в к-т №24 ще Ви предостави серия от документи за информирано съгласие. Подписването им означава, че сте съгласни да провеждате ЛЛ в съответната клиника и от съответния персонал. Ще бъде оформена история на заболяването (ИЗ), която съдържа важна медицинска информация за Вас и Вашето заболяване. След болничния/ стационарен или на дневен стационар/прием се пристъпва към изготвяне на лъчетерапевтичния план. За тази цел е необходимо провеждането на компютър-томография (КТ) и/или магнитнорезонансна томография (МРТ). За точно центриране на лъчелечението по време на скенирането върху кожата на пациента се очертават маркери, които трябва да се запазят през целия период на ЛЛ. При ЛЛ на тумори в областта на главата и шията се изготвят термопластични маски, които се закрепват за масата на скенера и ускорителя, с помощта на специална подложка  за позициониране на пациента; поставят се докато са леко топли и еластични, а след като се  втвърдяват придържат неподвижно главата, шията и раменния пояс по време на лъчелечението. След провеждането на локализационния КТ лекарят- лъчетерапевти очертава нормалните органи и тъкани със съответните лъчелечебни обеми, определя схемата на лъчелечението с дневната и общата лъчева доза, както и броя на лъчевите фракции. На втири етап започва дозиметричното планиране от медицинските физици, което определя насочването на лъчевия сноп, разпределението на лъчевата доза в лъчелечебните обеми и в близкостоящите нормални тъкани и органи, които се защитават стриктно чрез защита, вградена в главата на апарата.


      • Утвърдени от ГБЛ и публикувани в държавен вестник лъчелечебни стандарти
      Утвърдени от ГБЛ и публикувани в държавен вестник лъчелечебни стандарти
      • Национални стандарти за ЛЛ на рак на млечната жлеза– Л. Маринова, В. Първанова. Т. Хаджиева.
      • Национални стандарти за ЛЛ на рак на маточната шийка– Е. Петкова, Т. Хаджиева
      • Национални стандарти за ЛЛ на рак на ендометриума– Е. Петкова, Л. Гочева, Т. Хаджиевa.
      • Национални стандарти за ЛЛ на рак на ларинкса– Р. Габровски, Т. Хаджиева
      • Национални стандарти за ЛЛ на рак на щитовидна жлеза– Т. Хаджиева
      • Национални стандарти за ЛЛ на мозъчни тумори– М. Янева; под ред. на Т. Хаджиева.
      • Национални стандарти за ЛЛ на рак на ректума– В. Кленова, Т. Хаджиева
      • Национални стандарти за ЛЛ на семином на тестиса– Н. Билдирев под ред. на Т. Хаджиева
      • Национални стандарти за ЛЛ на рак на белия дроб– В. Василева, Т. Хаджиева –
      • Нациионални стандарти за ЛЛ при карцином на назо-, оро- и хипофаринкса– З. Захариев, Т. Хаджиева
      • Национални стандарти за лъчелечение на неонкологични заболявания– Т. Хаджиева
      • Национален стандарт за краниална и екстракраниална радиохирургия- Е. Енчева, З. Захареиев, И. Михайлова, Ил. Колева и други

      Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

      Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

      В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

      082 819911


      Политика – лични данни


      Телефон: 082 819911
      Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

      WebDesign by VVM Design      Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design