МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

Административно – Стопански Блок


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

КОЦ – Русе


ТЕЛЕФОН

+359 82 819 915


ПИШЕТЕ НИ

info@kocruse.com


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Заповядайте на регистратурата.БЪРЗА ВРЪЗКА

Работно време с пациенти: 08.00 – 13.30 ч.
Телефон кабинет: +359 82 819 915


Дейността, осъществявана от АСБ има за цел да осигурява, обезпечава и поддържа медицинската дейност на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД. Състои се от следните административно–стопански и обслужващи звена, които не участват пряко в диагностично–лечебната дейност:


  1. Главна медицинска сестра

Антоанета Габровска, тел: +359 82 819 950;

2. Административно – правен сектор

  • Юрисконсулт – Венцислава Апостолова, тел:  +359 82 819 928;
  • Технически секретар – Детелина Джамбазова, тел:  +359 82 819 952;
  • Личен състав – Снежана Копринска, тел:  +359 82 819 919;

3. Финансов контрол

  • Финансов контрольор – Детелина Джамбазова, тел:  +359 82 819952;

4. Финансово-счетоводен сектор

  • Главен счетоводител – Васил Петров, тел:  +359 82 819 920;
  • Зам. гл. счетоводител – Йонка Ангелова, тел: +359 82 819 921;
  • Счетоводител-касиер – Нели Колева, тел:  +359 82 819 921;
  • Отчетник, начисляване ТРЗ и ОСД – Дияна Ангелова, тел:  +359 82 819 967;

5. Звено за вътрешен одит

  • Ръководител вътрешен одит – Елица Черкезова, тел:  +359 82 819 928;

Всички сектори в структурата на АСБ са оборудвани по начин, позволяващ на служителите максимално ефективно да извършват своята дейност.Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design