МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
 • bg
 • en

Отделение по Медицинска Онкология


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

стара част на сградата, ет.2 и ет.3


Телефон Мед. сестри

082/819 944, 082/819 943


ПИШЕТЕ НИ

info@kocruse.com


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Заповядайте на регистратурата.БЪРЗА ВРЪЗКА

Работно време с пациенти: 08.00 – 13.30 ч.
Телефон кабинет: +359 82 819 943, +359 82 819 943


СТРУКТУРА

Отделение по медицинска онкология, в т.ч. легла за дневна системна противотуморна терапия с краткосрочен престой (до 12 часа) и легла за палиативни грижи  – с второ ниво на компетентност, разполага с общо 72 легла, от които 60 терапевтични легла, в т.ч. 6 легла за краткосрочен престой (до 12 часа) и 12 легла за палиативни грижи, извършва дейности в изпълнение на  медицински стандарт „Медицинска онкология”

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ

В отделението се извършва диагностика и лекарственно лечение на солидни тумори по най-модерни и утвърдени в България и Европейския съюз диагностични и терапевтични схеми.

При лекарственото лечение се използват различни медикаменти. Някои от тях могат да бъдат химиотерапевтични лекарства (цитотоксични), създадени да премахнат туморните клетки, други да подтиснат развитието на тумора и неговото разпространение (целеви агенти, цитостатици). Има и такива, които включват хормони и поддържащи терапии.

В най-общ смисъл, химиотерапията представлява лечение на туморите с химически вещества. Заедно с хирургията и лъчетерапията, химиотерапията формира един от основните сегменти в лечението на туморите. Прилага се много стриктно, взависимост от вида на тумора и анамнестичните дани на пациента. При определении видове тумори, химиотерапията е единственият възможен метод за лечение. Някои тумори изискват последователно или едновременно провеждане на химиотерапия и лъчетерапия, докато има и такива, които изискват провеждането на химиотерапия преди или след операция. Цялостното времетраене и честотата на прилагане зависи изцяло от химиотерапевтичната схема, избрана съобразно състоянието на отделния пациент.

Химиотерапевтичните процедури се прилагат под наблюдението на специалисти, квалифицирани медицински сестри, обучении да се справят с психологичните и физическите потребности на заболелите от рак пациенти.

Лечение на пациенти с онкологични заболявания в терминален стадий, т.е. периода, в който независимо от известните и приложени терапевтични действия състоянието на болния се влошава, прогресиращия ход на болестта не може да бъде преустановен и ще доведе до смъртта на болния по-скоро или по-късно, но в рамките на един ограничен период от време. Това е периодът, в който прилаганото активно лечение няма за цел излекуването на болния, а само контрол на болката и другите симптоми изпитвани от пациента с цел повишаване на качеството на живот.


Работят общо седем лекари, двама от които с две специалности – Вътрешни болести и Онкология и един със специалности Обща хирургия и Детска хирургия. Преминали са обучение по диагностика и лечение на основните диагностични групи онкологични заболявания.

Извършват се регламентирани дейности по провеждане на клинични и терапевтични изпитания в областта на медицинската онкология.

Кабинет 320 – тел: +359 82 819 941

д-р Катерина ГЕНОВА, д-р Людмил СТАНЕВ

Началник отделение:


 • Д-р Катерина Генова
Д-р Катерина Генова
Завършва медицина през 1990 г. в Медицинска Академия – София.

От 1990 г. до 1992 г. работи като общопрактикуващ лекар в Дом за стари хора „Възраждане” – Русе.

От 1992 г. до 2000 г. е лекар в отделение по химиотерапия на МДОЗС – Русе.

От 2000 г. е старши ординатор в Отделение по медицинска онкология в КОЦ – Русе.

От 2010 г. е Ръководител на лечебната дейност.

Специалност „Вътрешни болести” придобива през 2000 г. и „Онкология” през 2004 г. Следдипломни квалификации: Здравен мениджмънт; ултразвукова диагностика на коремни органи, ендокринни жлези, млечни жлези, новости в медицинската онкология, тематични курсове по онкология и др.

Главен изследовател – фаза II, III и IV с индикации рак на гърдата, рак на белия дроб, рак на простатата, коло-ректален карцином, стомашен карцином, бъбречно-клетъчен карцином, обезболяване при онкологично болни и др. от 2000 г. до сега.

Членства: Български лекарски съюз, Българско онкологично дружество.

Участие в ЕСМО.


 • Д-р Людмил Станев
Д-р Людмил Станев
През 2003г. завършва висше медицинско образование в МУ гр. Плевен.

Специалност: Медицинска онкология.


Кабинет 319 – тел: +359 82 819 942


 • Д-р Иван Иванов
Д-р Иван Иванов

През 1986г. завършва висше медицинско образование в МУ гр. Плевен.

През 1993 г. придобива специалност Вътрешни болести.

Специалност Онкология придобива през 2005г. в МУ гр. Варна.

Притежава квалификация по Здравен мениджмънт.

Преминати курсове и обучения:

„Палиативни грижи при онкологично болни в терминален стадий”


 • Д-р Валерий Йорданов
Д-р Валерий Йорданов

През 1990г. завършва висше медицинско образование в МУ гр. Варна. През 1996 г. придобива специалност Вътрешни болести. Специалност Медицинска онкология придобива през 2013г.

Преминати курсове и обучения:

 • Конвенционална ехография – „Абдоминална ехография и повърхностни структури – I ниво”
 • „Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – II ниво”
 • „Горна ендоскопия. Хемостаза при остро кървене от горния ГИТ”

 • Д-р Орлин Корабов
Д-р Орлин Корабов

През 1995г. завършва висше медицинско образование в МУ гр. Варна.

През 2009 г. придобива специалност Вътрешни болести.

Преминати курсове и обучения:

 • „Палиативни грижи при онкологично болни в терминален стадий”

+359 82 840 391, +359 893 381599


 • Д-р Пламен Кожухаров
Д-р Пламен Кожухаров

През 1992г. завършва висше медицинско образование в МУ гр. Варна.

През 1999 г. придобива специалност Хирургия, а през 2002 г. придобива втора специалност – Детска хирургия.

Притежава квалификация по Здравен мениджмънт.

Участвал в „Национален консенсус за диагностика и лечение на новообразуванията в детска възраст”

Преминати курсове и обучения:

„Палиативни грижи в онкологията”


 • д-р Иван Кьосев
д-р Иван Кьосев

Старша мед. сестра – Цветомира Николова
Мед. секретар +359 82 819 962

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2019 Всички права запазени © WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2019 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design