МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
 • Български
 • Английски
122006010_352060516044045_1939048036151119152_n.jpg

18.10.2020 Новини

Апаратът бе закупен със собствени средства и осигурява ултра модерен начин за прецизиране на диагнозата на пациента. Според д-р Николай Евгениев, който е единственият медик в лечебното заведение, обучен да работи с апарата, такъв има само в няколко лечебни заведения в България. Бронхоскопът, който е в русенския комплексен онкологичен център може да прави изключително детайлно изображение, осигурява оптимално качество на заснемане и значително улеснява поставянето на бърза и точна диагноза. Освен това чрез него ще се извършва и контрол на лечението при пациенти участващи в клинични изпитвания. Апаратът дава визуализация в реално време на състоянието на дихателните пътища с оптичен инструмент с диагностична или терапевтична цел.

Новият уред ще бъде използван за следните дейности дейности:

 • биопсии
 • оценка за хирургично лечение на болни със злокачествено заболяване на белите дробове
 • лаваж
 • контрол на кървене
 • изваждане на чужди тела Иновативната технология ще бъде внедрена веднага след като се сключи рамков договор със Здравната каса.

Благодарение на новата придобивка капацитетът на работа на Комплексен Онкологичен Център Русе ще се увеличи. Тъй като лечебното заведение разполага с Отделение по Образна диагностика и хирургично отделение с реанимация ще има възможност за достъп на пациента до по-сигурна и по-прецизна диагностика на белодробен карцином.hirurgichno-otdelenie-21-681x1024.jpg

28.09.2020 Новини

– Д-р Начев, от началото на тази година следвате нов подход към оперативното лечение на рака на гърдата. Какво представлява той и как засяга пациентите?

Да, от началото на тази година се промени алгоритъмът при лечението на карцинома на гърдата и то в началния период на лечение, след установяване на проблема. Това се състои в следното – отстраняване на тумора, когато са малки /под два сантиметра/ или отворена биопсия, или иглена биопсия при по-големи тумори и изпращането им за хистологично изследване. Предишната практика беше след отстраняване на тумора да се извършва експресно хистологично изследване и при положителен резултат се продължаваше веднага с радикално оперативно лечение, естествено при начален стадии на заболяването. Сега това бързо изследване не се прави, туморът отива на траен хистологичен препарат.

–  Кои пациенти касае промяната /стадии на заболяване, възрастова група/?

Всъщност тази промяна  засяга всички пациенти, независимо от големината на тумора или възрастова група. Разберете, че няма възрастови ограничения при лечението или диагностицирането. Това, че си млад, не те „застрахова“ по никакъв начин.

–  Какво наложи тази промяна?

Тази промяна се наложи заради избягване на евентуални грешки при бързото изследване и най- вече за по-прецизното изследване на тумора на патоморфологично ниво. В последните години се откриха нови детайли в патоморфологията на карцинома на гърдата. Това касае допълнителни изследвания, свързани освен с това дали е злокачествен, степен на злокачественост, големина, а също така хормонален статус на тумора.

В самият тумор има няколко рецептора касаещи чувствителност или не към хормоналната активност на яйчниковите хормони, Херцептинин рецептори. Тези изследвания при бърз тест не могат да бъдат направени. По новия метод се прецизира много точната морфология на тумора и предполага още по-адекватно последващо лечение. То се определя от специализирана онкологична комисия, с която разполага единствено нашето лечебно заведения. Понеже лечението на карцинома на гърдата е комплексно, след решение на комисията се продължава с един или друг лечебен подход.

– Как се отразява тази новост на пациентите и тяхното лечение, според вас?

Пациентите разбират тази насока и най- вече с абсолютно правилното за тях последващо лечение. Ние имаме непрекъснат диалог с тях, обясняваме какво представлява всеки един подход, за да могат пациентите не само да осъзнаят какво е лечението, но и да получим тяхното максимално съдействие.

– Да обърнем поглед към статистиката през последната една година. Колко са новооткритите случаи на рак на гърдата в КОЦ-РУСЕ? Колко от тях за доброкачествени, колко са злокачествени?

За миналата година новооткритите случаи на злокачествени заболявания са 217 , а доброкачествените са 95. За първото полугодие на тази година злокачествените заболявания са 104, а доброкачествените – 51.

В отделението по онкологична хирургия на КОЦ-Русе за миналата година са оперирани 110 пациенти със злокачествени заболявания и 95 с доброкачествени, за периода до 30.06 2020 г. 43 злокачествени и 51 доброкачествени.

Ние водим непрекъснато статистика, защото ако забележим трайна негативна тенденция, ще алармираме обществеността и здравните органи.

–  Все по-често се говори, че профилактиката е най-добрата превенция срещу рак. Какви са вашите наблюдения, доверяват ли се пациентите на профилактичния преглед?

Това е абсолютно вярно и най-точно. Аз имам специализиран кабинет в доболничната помощ, свързан изцяло с профилактика, диагностика и лечение на заболявания на млечната жлеза. Ежегодно през него преминават над 1200 жени. Все повече жени се доверяват на профилактичните прегледи и то за радост млади хора, информирайки се, че това е начин за адекватн превенция. Палпаторният преглед при специалист и диагностика чрез ултразвуково изследване или мамография са достатъчни за прецизно изследване на млечните жлези. А това е и начинът заболяването да бъде откривано в начален стадии, където крайният изход от лечението е доказано ефективен.

–  Какви са вашите съвети?

Моят съвет като хирург-специалист вече с 27 годишен стаж, е жените да продължават да правят профилактичните си прегледи редовно, да се включват активно и в нови такива. Не бива да се притесняват, за могат да бъдат както физически, така и психически здрави. И да се доверяват на специалистите в съответните области на медицината. Важно е да се знае, че колкото по-рано се диагностицира едно заболяване, толкова по-голям шанс имате да се излекувате.upravitel.jpg

03.09.2020 Новини0

Срещаме се с управителя на русенския онкологичен център д-р Камен Кожухаров в неговия лекарски кабинет

Предвидливо графикът му е разчетен, разминаваме се с последната пациентка. Хубава жена, около 40-те, но с притеснено изражение. Веднага питам доктора някой неин близък ли е разстроена, но той не е много словоохотлив. Все пак лекарска тайна е, но вметва докато ни посреща, че всъщност жената е здрава, просто е зле информирана. И някак си разговорът ни тръгва в тази посока – за това че, в модерното ни общество често получаваме толкова много информация, че това неминуемо води до объркване на нашите представи и понятия.

Четенето на различни форуми, блогове и безразборно подбрана информация, може да окаже обезкуражаващо въздействие върху психиката на човека“, категоричен е лекарят. „Ето например, тази русенка, мислела, че има рак, само защото лекуващият й лекар й назначил биопсия“, обяснява д-р Кожухаров и допълва „Но това е просто рутинно изследване нищо повече“.

– Разяснете ни, д-р Кожухаров, какво е биопсия, доста хора чуват тази дума, но нямат и понятие какво се крие зад нея?

Биопсията е медицинска интервенция при която се взема малко парченце тъкан от човешкото тяло. След това се обработва и оцветява, а хистопатологът патологоанатомът го изследва под микроскоп. Целта е определянето на точна диагноза. Което в никакъв случай не означава рак, а просто лекарят иска да види какво се случва в тялото ви тъкано-клетъчно ниво.

– Какво показва биопсията като изследване?

Чрез това изследване се поставят диагнози, не само онкологични, но и доброкачествени заболявания. А ако се окаже все пак, че има ракови клетки, тя се използва за определяне на хистологията и степента на инвазия на тумора. Всъщност чрез биопсията се виждат какви хронични възпаления има в организма – типични и атипични. Има ли тъканни промени от някакви системни заболявания, гъбични инфекции, ендокринни, наследствени заболявания и т.н. Този вид изследване разкрива структурата на тъканите, които за някои заболявания са много специфични като промени. Това един от начините за поставяне на точна диагноза. Чрез нея се прави проучване, което е в основата на терапията и ефекта от нея, хормонални промени, жизнеспособност на тъканите и тяхното възстановяване. Дали са бързо растящи или са склонни към некроза.

– Как се провежда самото изследване?

Биопсията е предназначена за хистологична или цитологична диагноза. За хистологична диагноза материал може да се вземе чрез изрязване. Взима се цялата патологична формация или част от нея. Други методи са кюртаж, щипкова биопсиябиопсия с дебела игла. За цитологична диагностика се прави тънкоиглена аспирационна биопсия в серозни кухини или паренхимни органи, четкова биопсия при ендоскопия, лаваж – при промивка на кухини и кухинни органи. – Кой може да прави биопсия? Всички хирургични специалисти могат да вземат този вид изследване както и някои нехирургичн. Разчитането обаче става само под микроскоп и обикновено с това се занимават патоанатомите. Понякога хематолози и биолози.

– А колко вида биопсии съществуват?

Има няколко различни вида биопсии. Лекарят, който ви лекува трябва да прецени това. Какъвто и да бъде типът – ще бъдете подложени на местна упойка. Ендоскопската биопсия се използват да достигне до тъкан вътре в тялото за събиране на проби от места като пикочния мехур, стомаха, дебелото и право черво или трахея, бронхи и белите дробове. Иглените биопсии се използват за събиране на кожни проби, или за всяка тъкан, която е лесно достъпна под кожата. Ако имате обрив или лезия върху кожата, се прави кожна биопсия. Най-сложна е хирургичната биопсия, при която хирург може да вземе проба използвайки лапароскоп или чрез традиционен разрез.

– След като е взета тъкънта колко време ще се чакат резултатите?

В някои случаи този анализ може да се направи по време на процедурата. По–често обаче, пробата ще трябва да бъде изпратена в лаборатория за тестване. Резултатите може да отнемат от няколко дни до няколко седмици. Но по-важното в случая е че най-после ще има точна диагноза и евентуално, ако се установи проблем, ще се изработи план за лечение.

– Налага Ви се да съобщавате „лоши новини“ почти всеки ден. Какво е най-важното, което трябва да знаят пациентите в този момент? Винаги съм казвал, че начинът на мислене е определящ. Ако човек се отчая, започне да мисли за смъртта, а не за живота, тогава каквото и лечение да му се приложи, подсъзнателно мислите му влияят негативно на оздравителния процес. Съответно – ако се мобилизирате, решите, че си струва да се борите, че животът е твърде хубав, за да си отивате от него – тогава ние лекарите само можем да ви насочваме и помагаме в лечебния процес. Вие сами трябва да поискате да оздравеете. Борбата е със самите вас.


източник: https://www.dunavmost.com/bg23-1200x387.jpg

07.08.2020 Новини

ОБЯВА


КОЦ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 3 години, на следните помещения: 1. Почасово ползване на медицински кабинет № 320, с площ от 20 кв.м., ведно със съответните съпътстващи общи части на сградата (санитарни възли, коридор и др.),  разположен на трети етаж в сградата на ДКБ на КОЦ-Русе ЕООД, ул. Независимост № 2, с предназначение – за осъществяване на извънболнична медицинска помощ по медицинска онкология. Не се допуска промяна предназначението на имота. График на часовете за ползване: От понеделник до петък от 15:00 до 16:00 ч. Часовете на ползване са фиксирани и не може да се променят.

Начална тръжна месечна наемна цена – 50,00 лв. В наемната цена не са включени стопанските разходи за консумираните през месеца ел.енергия, топлоенергия, вода, почистване на коридор, охрана, които ще се заплащат отделно от уговорения наем. Към датата на откриване на настоящата процедура, стопанските разходи са в размер на 20,00 лв. месечно.

Изисквания към кандидатите: До участие в публичния търг с тайно наддаване (неприсъствен) се допускат кандидати, които нямат непогасени парични задължения към Община Русе и КОЦ-Русе ЕООД.

Оглед на обекта – до 09.09.2020 г.,  от 10:00 до 12:00 ч.

Депозит за участие – 100,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. Получава се до 09.09.2020 г. от касата на КОЦ-Русе ЕООД.

Срок за подаване на заявление – до 09.09.2020 г., 15.00 ч., в деловодството на КОЦ-Русе ЕООД.

Търгът ще се проведе на 10.09.2020 г., 10.00 ч., КОЦ-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2, кабинет юрисконсулт.

При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 24.09.2020 г., 10.00 ч., на същото място.


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.bg23-1200x387.jpg

30.07.2020 Новини

„КОЦ-РУСЕ” ЕООД търси да назначи ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ


Основни задължения:  

–     Изпълнява задачи под контрол на магистър-фармацевт

–     Самостоятелно отпуска медицински изделия

–     Изпълнява задачи, възникнали в процеса на работа

–     Работа с НЗОК

Изисквания:

–     Завършено образование – степен „Бакалавър”, специалност „Помощник-фармацевт”

–     Отговорност към служебните задължения

–     Спазване на вътрешно фирмените правила

–     Организираност и точност

–     Инициативност и лоялност

–     Добри умения за работа в екип

–     Добра компютърна грамотност

Условия за работното място:

–     Пълно работно време

–     Конкурентно възнаграждение

–     Коректен работодател, спазващ всички изисквания според трудовото законодателство – работно време, отпуски, почивки и др.

Срок за кандидатстване: до назначаване на служител

Молба за постъпване, актуална автобиография и копие на документи за завършено образование и квалификации изпращайте на e-mail: kocruse@abv.bg или на място: гр. Русе, ул. „Независимост” 2

За контакт: Болнична аптека, магистър-фармацевт М. Гайдарова, 082 / 81 99 55

Управител, 082 / 81 99 10


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

РАБОТНО ВРЕМЕ


ПОНЕДЕЛНИК
7:30ч – 14:30ч
ВТОРНИК
7:30ч – 14:30ч
СРЯДА
7:30ч – 14:30ч
ЧЕТВЪРТЪК
7:30ч – 14:30ч
ПЕТЪК
7:30ч – 14:30ч

ОЩЕ КОНТАКТИ

Открийте ни тук


ОБАДЕТЕ СЕ

+359 82 819 911


EMAIL

kocruse@abv.bg


ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

Моля, питайте на регистратура за свободни часове.IMG_0989-Medium.jpg

27.07.2020 Новини0

Картини на над 40 български художници оформиха терапевтично арт пространство във фоайетата на Комплексния онкологичен център в Русе. Част от творбите са подредени и на деветия етаж в Хирургическия блок, а идеята е да създават позитивно настроение у пациентите и да им помагат в битката с болестта.

Изложбата е част от инициативата „Продължаваме“, която стартира преди време в Националната онкологична болница в София. Един от двигателите е художникът Димитър Анастасов. „За мен това е най-прекият контакт между изкуството и публиката, а тук е мястото, където и можем духовно да помогнем на хората, които се борят за живота си. Идеята на инициативата „Продължаваме“ е точно това – чрез изкуство, чрез духовно преживяване да помогнем за оздравяването на болните, които се борят с това заболяване“, казва той.

Колегата му Георги Свещников определя събитието като вид експеримент. „Дано да може хората, влизайки тук в болницата, със своите скърби и притеснения, малко от малко да видят поне, че животът продължава и затова и надсловът е „Продължаваме““, споделя той.

Това не е първата подобна инициатива на Онкодиспансера. Фоайетата и преди са били изпълнени с рисунки, само че на деца от детските градини и Училището по изкуствата.

„Със сигурност всичко, което ти създава положителни емоции, те амбицира да живееш, да продължиш да живееш. Т.е. просто изкарва хората от меланхоличните и депресивни мисли. Изобразителното изкуство има много силен ефект върху позитивното мислене на хората“, казва управителят на КОЦ-Русе д-р Камен Кожухаров.
Изложбата ще продължи няколко месеца, като периодично ще бъдат показвани и нови картини.източник: Русе медия
109809370_1745063885632375_2494523731625596282_o.jpg

22.07.2020 Новини0

На 27.07.2020 година (понеделник), от 11 часа, във фоайето на Комплексния онкологичен център в Русе ще бъде открито първото по рода си арт терапевтично пространство с периодично сменящи се експозиции под надслов “Продължаваме”.

С това русенският онкодиспансер се присъединява към едноименната инициатива, подета преди 3 години от Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология – София, чийто еднокилометров коридор и топла връзка с Лъчетерапевтичния комплекс, е превърнат в уникално по рода си арт терапевтично пространство, благодарение на галериста Бистра Стойчева и плеяда от български творци. Невероятното архитектурно решение предоставя възможността за случването на прекрасни експозиции, водени от хуманността на идеята “Продължаваме”.

Зад логото на инициативата стои световноизвестният график Димитър Анастасов, който освен участник в експозицията в Русе, ще уважи и присъства лично на откриването.

Изложбата в русенски комплексен онкологичен център е първа за града и десета в рамките на инициативата в страната.
Сред творбите на повече от 30 художници ще могат да бъдат видяни работи на световноизвестните Петър Мичев – Педро и Васил Петров – българският Рембранд, Анастасия Ножарова – единствената жива ученичка на Златьо Бояджиев, Деян Дачевски – ученик на Михаил Камберов.

Координатори на проекта са Бистра Стойчева, Димитър Анастасов и Лора Касабова.

В “Малката Виена” инициативата достига с любезното съдействие на ШЕНКЕР ЕООД – национален логистичен партньор на инициативата.


Вход – свободен!

Очакваме Ви!

 


bg26-1200x607.jpg

23.06.2020 Новини0

„През последните години се установява нарастване на новозаболелите от онкологични заболявания в нашата страна. След сърдечно-съдовите заболявания, те са втора причина за смъртен изход. Лечението е комплексно, включващо три основни метода – хирургия, лъчелечение и химиотерапия“. Това обясни Проф. д-р Лена Маринова, дмн в отделението по лъчелечение към Комплексен онкологичен център гр. Русе.

Тя допълни, че лъчелечението е локален метод в онкологията. При него се прилагат различни видове йонизиращи лъчения, посредством съвременна високотехнологична апаратура. Целта е да се реализира необходимата лъчева доза в туморния процес, която да унищожи неговите туморни клетки, при едновременна максимална защита на околните нормални органи. За тази цел се изисква не само добро съвременно лъчетерапевтично апаратурно оборудване, но преди всичко добре обучени медицински кадри /медицински сестри, рентгенови лаборанти, специализирани медицински физици и опитни лъчетерапевти.

„Лъчелечението е изключително отговорна и сложна лечебна дейност, подобна на хирургичния метод, където се премахва туморния процес по оперативен път, а при лъчевия се отстранява чрез реализиране на необходимата лъчева доза.“, уточнява проф. Маринова.

В Отделението по лъчелечение към КОЦ-Русе се лекуват всякакви злокачествени заболявания при спазване на комплексния принцип и основните онкологични препоръки и стандарти. На телегаматерапевтичния апарат се лекуват противовъзпалително ставно-дегенеративни / шипове на пети, артрозни промени на коляното, рамото и по малките стави/ с много добър и траен обезболяващ ефект. На линейния ускорител, изключително точно и безопасно се облъчват всякакъв вид доброкачествени, гранични и злокачествени тумори посредством съвременни лъчетерапевтични техники. По време на лъчевия сеанс се защитават стриктно околните нормални тъкани и органи. Освен апаратурата, основното предимство на отделението по лъчелечение са медицинските кадри, изключително съпричастни и ангажирани към пациента, към неговия лечебен процес и психологично състояние. Всички лъчетерапевти са със специалност и богат онкологичен опит. „Но преди всичко за успеха на лечение е нужно повече доверие към лекарския екип и техните знания и умения“, категорична е проф. Лена Маринова.


8421131068783778887_n.m.jpg

17.06.2020 Новини0

По темата за лъчелечението разговаряме с д-р Биляна Корабова -лекар ординатор, специалист лъчетерапевт в отделението по Лъчетерапия към Комплексния онкологичен център в Русе.

Основното, което ще коментираме днес е Какво представлява лъчелечението, как действа и  кога се назначава?

ЛЛ е лечение с йонизиращи лъчи. Те йонизират атомите на различни структури, включително туморните клетки. Те увреждат директно ДНК на клетките или образуват свободни радикали, които в последствие стават причина за клетъчна смърт. Промените в здравите тъкани в хода на лечението се изразяват като остра лъчева реакция, подобно на кървенето по време на операция. След приключването на ЛЛ, здравите тъкани се възстановяват, както след операция остава белег.             Принципът на ЛЛ се базира от една страна на по- голямата уязвимост на туморните клетки, а от друга на по- висока способност на здравите тъкани да се възстановят бързо след това  (свободният период между сеансите на облъчване.

Какви видове ЛЛ има и кога се назначава?

ЛЛ бива:

 1. Предоперативно
 2. Следоперативно
 3. Дефинитивно
 4. Палиативно

Предоперативното лъчелечение се назначава и провежда преди оперативната интервенция и най – често се съчетава с ХТ. Основната му цел е да намали обема на тумора , да снижи броя на метастатичните лимфни възли и стадия на заболяването,т.е. да превърне неоперабилни в операбилни тумори. Типичен пример за предоперативна ЛТ е при напреднал ректален карцином. Днес в 80% от случаите с карцинома ректи  се прилага съчетана ЛТ + ХТ. С последващата операция се постигат отлични резултати с висок процент на излекуване, чрез напълно отстраняване на Ту и РЛВ.  Друг пример е лечение на напреднал карцином на шийката на матката. Метод на избор е отново съчетана ЛТ + ХТ .

Наблюдава се значително намаляване на размера на тумора,което позволява последващата операция да бъде технически по- лесна и с гаранция за излекуване.

Следоперативна лъчетерапия

   Прилага се с цел да се унищожат единични туморни клетки, имплантирани в оперативното поле, микрометастази в РЛВ или остататъчни Ту. Типичен пример за следоперативна ЛТ е при рак на гърдата. Тя се провежда след радикална резекция или след частична резекция на мл.жлеза. Провежда се облъчване на цялата гърда или гръдна стена с регионалние л.в. с цел да не настъпи рецидив в туморното ложе или разпространение на Ту по лимфем път.  Най- често следоперат.ЛТ се провежда в следните случаи :

  – Ca colli uteri, Ca corp. uteri

  – Ca recti

  -Ca laryngis,Ca  Linquae, Ca Tonsillae , Ca gl.parotis

  -Ca gl.prostatae

   Оптималният период за започване на ЛТ е 20 – 40 дни след операцията. При нас това се осъществява с най – съвременен апарат линеен ускорител с т.нар. IMRT техника,което позволява свръхпрецизно да се прилага висока доза в Ту тъкани при съхраняване на здравите тъкани. Сведени са до минимум страничните реакции и могат да се изразят с леко зачервяване на кожата при ЛЛ на гърда, може да има слабо разстройство при ЛЛ на ректум, простата, пик.мехур, шийка и тяло на матката, което лесно се коригира с медикаменти.

   Дефинитивна лъчетерапия  се провежда при начални стадии на Ту заболявания или при напреднали в съчетание с ХТ. При тези случаи се постига голяма радиационна доза в туморния обем, което води до унищожаване на туморните тъкани и метастазите в РЛВ.

Например при Ca gl.prostatae.

   Има някои заболявания, при които основен метод на лечение е дефинит. ЛТ, поради невъзможност от операт. Лечение. Такира са рак на носоглътката,езика, сл.жлези, ануса. Дефинитивната ЛТ е алтернатива на оперативното лечение. Типичен пример е съчетана ЛТ+ХТ при рак на ануса, където се дава възможност за съхраняването му като орган и постигане на максимална радикалност на лечението. Друг пример е дефинит. ЛЛ на рак на ларинкса в начален стадии.  Чрез запазване на ларинкса като орган, пациента запазва възможността си да говори, което е много важно за осигуряване на емоционалното, социалното му равновесие и доброто качество на живот.

Палиативно лъчелечение

   Целта му е да се намалят или премахнат симптомите, причинени от тумора като: болка, нарушена проходимост на бронхи, хранопровод, при кървене от пик.отд.си-ма или гениталиите. Най – често палиат. ЛТ се прилага при костни метастази, придружени със силни болки, неповлияващи се от медик. лечение.  Фракционираното ЛЛ осигурява дълготрайно обезболяване, снижава честотата на фрактурите и постига рекалцификация с възстановяване. Лъчелечение при компресия на гръбначен мозък от ту формации е  спешно онкологично състояние, изискващо незабавно лечение за неврологично възстановяване и стабилизация, предотвратяваща параплегия.

Лъчелечение в комбинация : високи дози dexamethasone е основно лечение за подобряване или запазване на неврологични функции и борба с болка. ЛЛ се прилага и при мозъчни метастази с цел намаляване ту обем и предотвратяване на моз.оток.    Животоспасяваща ЛТ се прилага при медиастинален синдром, възникнал вследствие на напреднал белодр.тумор с масивни медиаст.метастази, водещ до тежък задух.

ЛЛ се прилага при ставно дегенеративни заболявания, като  намалява възпалителния процес, който те причиняват и намалява частично или напълно болката, свързана с възпалението. Това води до подобряване на функцията на засегнатите стави.

Видове ЛЛ, според източника на лъчение.

Външно (перкутанно) лъчелечение

   Това е най-разпростаненият вид ЛЛ. При него лечението се извършва чрез източник, разположен извън тялото на пациента. Апаратът се нарича „линеен ускорител” и генерира рентгенови лъчи или фотони, а специален компютърен софтуер регулира техните размер и форма. По този начин се облъчва само туморът, като се избягват съседните здравите тъкани. За целите на облъчването могат да се използват външни фиксатори и термопластични маски (за ЛЛ в областт на глава, шия или малък таз), които обездвижват пациента по време на облъчване.

Перкутанното ЛЛ може да бъде:

           Конвенционалното рентгеново лъчение (генерирано в терапевтичните рентгенови апарати с напрежение до 400 keV) използва се при кожни тумори и ставно дегенеративни заболявания.

Мегаволтно фотонно лъчение, използващо енергия над 1мeV. Най- модерното и широко използвано ЛЛ е

триизмерно конформално ЛЛ (3D-CRT) – след провеждане на компютър-томография (КT) и/или магнитно резонансна томография (МРТ) се изготвят подробни триизмерни изображения на тумора; това позволява на лекуващия екип да насочи точно и безопасно радиационния лъч и намалява рискът от нежелани лъчеви реакции;

модулирано по интензитет ЛЛ (IMRT) – представлява по-сложна форма на 3D-конформалното лъчелечение; за разлика от 3D-CRT, итензитетът на лъчението варира във всяко едно поле и техниката е по-прецизна, защото лъчението се насочва изцяло в тумора, като околните здрави тъкани са предпазени маскимално;

образно навигирано ЛЛ (IGRT) – от самия линеен ускорител се извършва визуализиране не таргетната зона чрез образно изследване (рентгенова снимка или компютър-томография) непосредствено преди и/или по време на самото облъчване; това позволява по-прецизно локализиране и насочване на радиационния лъч в тумора и намалява увреждането на здравата тъкан.

      Вътрешно лъчелечение (брахитерапия)

Представлява метод, при който радиоактивният източник се поставя в тумора или непосредствено до него. В зависимост от рака източникът може да остане постоянно или временно в тялото на пациента.

Има две основни форми на брахитерапия – интракавитарна и интерстициална. При интракавитарното лечение радиоактивният източник се поставя в пространство близко до мястото на тумора, като например шийка на матка, влагалище или трахея.

При интерстициалното лечение източникът се поставят директно в тъканите, напр. в простатата.

Друга употреба на метода е повърхностната брахитерапия, която може да се използва за лечение на някои видове рак на кожата.

Според техниката брахитерапията може да се проведе с висока (HDR) или ниска доза (LDR). При високодозовата терапия радиационната доза се прилага по-бързо, а при нискодозовата – по-бавно.

Метаболитна брахитерапия- радионуклиди,известни като радиофармацефтици се вкарват в организма по орален или венозен път и се включват в метаболизма на организма. Пример за това е използването на радиоактивен стронций за лечение на костни метастази при карцином на простата.


d-rNikolayEvgeniev.jpg

21.05.2020 Новини0

Д-Р НИКОЛАЙ ЕВГЕНИЕВ: „СЪС СЪВРЕМЕННОТО ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧНИТЕ БОЛЕСТИ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ХРОНИЧНИ“

Най-новото попълнение на русенския онкологичен център е един изключителен специалист – д-р Николай Евгениев. Зад младежката му усмивка стоят забележителни постижения – той е първият български медик с европейска диплома, връчена му през 2018 година. Той е един от малкото специалисти в България по медицина на съня. А в момента подготвя докторантура по белодробна онкология. Родом е от Русе, завършил е Математическа гимназия „Баба Тонка“, но винаги е искал да бъде гръден лекар. Затова с отличие завършва Медицинския университет във Варна, а след това започва работа в Русенския тубдиспансер. Женен е, с две деца.

 • Как се чувствате на новото работно място, д-р Евгениев?

Чувствам се отлично! Предстои ми зачисляване на специализация, колегите ми са страхотни, пациентите ми имат доверие, а това е най-важното за мен. Работя усилено върху дисертацията си на тема „Белодробен рак“. Проучих 400 пациенти и сега предстои да защитя моите хипотези. Изобщо стремя се винаги да съм в движение, да се развивам, да бъда максимално полезен на болните, които са ми  поверени за лечение.

 • Всъщност какво Ви показаха тези 400 случаи, които сте проучили?

Добрата новина е, че приголяма част от онкологичните болести вече не са толкова смъртоносни, колкото бяха преди време. През последните години в практиката навлезе имунотерапията и прицелното лечение (таргетна терапия). Пациентите имат значително по- висока преживяемост, а някои белодробни тумори се превръщат от смъртоносна, в хронични болест. Хората могат да живеят години на поддържаща терапия, която е строго индивидуална, разбира се.

 • Защо Ви е толкова интересен белодробният карцином, защо искате да проучвате точно тези туморни процеси?

Любопитното относно белодробния карцином е това, че за него не съществува валидиран биомаркер, благодарение на който да се постави ранна диагноза на пациента. Често се случва болните да разберат, че имат тумор в последния стадий на заболяването. Ето това е големият проблем –  късното откриване на карцинома. Така е при 60-80% от хората и обяснението е, че те нямат никаква симптоматика. Защото белият дроб няма рецептори за болка, т.е. пациентът не изпитва болка. Той може да има продължителна кашлица, която да е лека или тежка, като в повечето случаи остава неглижирана. В много случаи кръвохрака е първият алармиращ симптом, при който пациентът разбира, че тази кашлица не е от прекарано вирусно заболяване или грип, а е в резултат на нещо по-сериозно.Повишено внимание изисква появата на астма или хроничен бронхит в късна възраст и с малка давност, резистентни на лечение простудни заболявания, рецидивиращи пневмонии. Късни прояви на болестта са дрезгав глас, плеврален излив особено когато е кървав. Някои форми на белодробен рак често се бъркат с пневмония и се изявява със суха дразнеща кашлица. Всички тези процеси са интересни за мен като лекар, а и най-важното е да успея да спася колкото се може повече пациенти.

 • Как се поставя диагнозата?

Тя е доста комплексна всъщност. Насочващ метод за откриване локализацията на процеса е рентгенографията на гръден кош, която в много случаи насочва клинициста да назначискенер. Диагнозата се потвърждава след провеждане на бронхоскопия и вземане на материал за хистологично изследванев повечето случаи, нопри невъзможност за вземане на материал от туморна тъкан при бронхоскопско изследване се използват хирургични методи.

Задължително трябва да се проведат диагностични изследвания и на други анатомични области за определяне стадия на болестта – скенер на глава, корем. През последните години ПЕТ скенера  става достъпно и ефективно средство за стадирането и контрола на лечението при пациенти с белодробен карцином. Хистологичното определяне на тумора, както и определянето на разпространеността на процеса са фундаментални за определяне на терапевтичната тактика и са достатъчни за ранните стадии на болестта. За пациентите, които страдат от напреднал белодробен рак е задължително да се направи генетичен анализ на тумора.

 • Как лекувате пациенти с белодробен рак?

Пациентите в ранен стадий могат да бъдат излекувани радикално чрез хирургия, но за съжаление не повече от 15% биват диагностицирани в стадий I и II.

При лечение на стадий III се използва мултимодално лечение, което включва комбинация от хирургия, лъчелечение и конвенционална химиотерапия.

Най-много пациенти биват диагностицирани в стадий IV.

Това е стадия в който се наблюдават далечни метастази. Тук хирургията не може да помогне, а конвенционалната химиотерапия и лъчелечението не променят съществено хода на болестта. През последното десетилетие голям принос в лечението на пациенти в последен стадий белодробен карцином дават таргетното(прицелното) лечение и имунотерапията. Те са мощно средство в ръцете на онколозите за удължаване на преживяемостта и подобряване контрола върху болестта. Ако мога да го обясня по-достъпно, това са медикаменти, които атакуват мутации в гените на белодробния карцином и имунната система, като забавят или спират тяхното развитие. Прицелната терапия се понася леко от организма, защото е различна от традиционната химиотерапия. Eто, днес например, в кабинета  дойдеедна моя пациентка на контролен преглед, която преди една година бях диагностициралв последен стадий  на рак на белите дробове. В момента на диагнозата беше много увредена и непоказана за лечение с конвенционална химиотерапия. Единствената опция за нея беше таргетната терапия. Благодарение на съвременните методи на лечение, тя се чувства добре, води сравнително нормален начин на живот, забавила е развитието на рака и е в подобрено общо състояние. Винаги ми е тежко когато трябва да съобщя страшната диагноза на пациента, но знам, че ако той се мобилизира и има доверие на нас, лекарите, шанса да се пребори расте. Истината е, че благодарение на съвременното лечение, ракът на белите дробове се превръща в едно хронично заболяване в не малка част от случаите. Онкологията е една от най-бързо развиващите се направления в медицината и непрекъснато се проучват и одобряват нови лекарства, които да унищожават раковите клетки по различни пътища. Тук не говорим вече само за химиотерапия или лъчелечение, а преди всичко за борба с рака на молекулярно и генетично равнище. Аз съм впечатлен от европейското ниво на лечение в Комплексния онкологичен център в Русе. И това го заявявам съвсем отговорно – всеки ден виждам как лечението е ефективно ипри много пациенти с рак,заболяването е превърнато в хронична болест и поддържат едно добро качество на живот.

 • Няма как да не избегнем въпроса за причините за появата на рака на белите дробове.

Има няколко основни фактора, които се явяват предпоставка за появата на рака в белите дробове. На първо място е тютюнопушенето. Да, знам, че много хора няма да искат да го проумеят, но е факт. Тютюнопушенето е не просто вредно, то е животозастрашаващо. Другият фактор за появата на тумор в дробовете е мръсният въздух. Радиоактивните газове, фините прахови частици – това са все фактори, които влияят на състоянието на белите дробове. Стресът и наследствеността също не са за подценяване. Аз съм фен и на теорията – че има връзка между качеството на съня и раковите заболявания. Но по този въпрос предстои да бъдат публикувани нови разработки пред широката аудитория, на част от които възнамерявам да съм автор.

 • Ясно е, че обичате предизвикателствата, които срещате в работата си и не се плашите от трудните случаи. Повечето хора обаче търсят спокойствието. Вие даже отказвате много примамливо предложение за обучение в Сидни. Защо?

Ами аз съм от тези хора, които не обичат да им е спокойно. По-скоро обичам трудните предизвикателства, но не и с цената на пирова победа. Работя върху докторантурата си, едновременно с това подготвям и други проекти с мои приятели от университетски клиники. Възнамерявам и да направя частна практика за белодробни болести и медицина на съня в която ще работя след като приключа дневната си работа в отделението по медицинска онкология към КОЦ-Русе. Изобщо – доста натоварен график имам. А в къщи ме чакат любяща съпруга и две малки деца – на 2 и на 4 годинки, които не мога да не обичам с цялото си сърце! Знам, че трябва да им бъда пример не толкова с думи, колкото с цялостното ми поведение. Надявам се един ден децата ми да се гордеят с мен. Що се отнася до Сидни – да, предложението беше чудесно, но ….аз съм българин. Както се казва в една хубава българска поговорка „Камъкът си тежи на мястото“. А моето е тук – родния Русе.
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени © WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design