МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
  • Български
  • Английски

• Възлагане по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП          27 Март 2020

• Договор № 176  ЕЛ ДОРА ООД            22 Май 2020

• Договор № 177  МЕДИЛАБ- С ООД    22 Май 2020


Решение за откриване     27 Март 2020

Обявление                         27 Март 2020

Документация                   27 Март 2020

Техническа спецификация     27 Март 2020

ЕЕДОП          27 Март 2020

Образец техническо предложение     27 Март 2020

Образец ценово предложение            27 Март 2020

Образец Декларация Приложение № 2  ЗМИП       27 Март 2020

Образец Декларация Приложение № 4 от ЗМИП    27 Март 2020

Проект на договор    27 Март 2020

Обявление за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация      14 Април 2020

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация          28 Април 2020

Решение                           19 Май 2020

Протокол                          19 Май 2020

 Решение за откриване на процедура              16 Март 2020

Обявление за откриване на процедура           16 Март 2020

Документация                                                       16 Март 2020

Техническа спецификация  общи изисквания      16 Март 2020

Техническа спецификация ОП 1                              16 Март 2020

Техническа спецификация ОП 2                              16 Март 2020

Техническа спецификация ОП 3                              16 Март 2020

Договор – Проект лекарства ОП 1 – ОП 2                16 Март 2020

Договор – Проект медицински изделия ОП 3         16 Март 2020

ЕЕДОП                                                                           16 Март 2020

Образци техническо и ценово предложение ОП 1- ОП 2     16 Март 2020

Образци техническо и ценово предложение ОП 3               16 Март 2020

Образец техническо предложение ОП 1                                 16 Март 2020

Образец техническо предложение ОП 2                                 16 Март 2020

Образец техническо предложение ОП 3                                16 Март 2020

Образец ценово предложение ОП 1                                       16 Март 2020

Образец ценово предложение ОП 2                                       16 Март 2020

Образец ценово предложение ОП 3                                       16 Март 2020

Декларация Приложение № 2 ЗМИП                                      16 Март 2020

Декларация Приложение № 4 ЗМИП                                      16 Март 2020

Образец Приемо-Предавателен Протокол                           16 Март 2020

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация   16 Април 2020

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация     1 Май 2020

  

 Самоука художничка прави изложба в онкодиспансера в Русе

Експозицията на Пламена Войнова включва 25 картини на различна тематика. В творбите си авторката използва нестандартна техника на рисуване с алкохолни мастила. Картините са окачени по стените на фоайето и на отделенията в лечебното заведение. Целта на Пламена Войнова е да оцвети и разнообрази болничната атмосфера и с това да вдъхне сили на пациентите в нелекото им битие. А изборът да направи изложба именно в онкодиспансера, тя определя като неслучаен.

“Пътят на онкоболните пациенти е неописуемо тежък! Скъпият ми баща почина от рак преди почти 6 години. Надявам се цветното изкуство да помогне на болнолежащите да се почувстват по-добре, дори да е за кратко. Вярвам, че ефектът ще е различен върху всеки един от тях. Когато се загледат в картина, те неволно ще отделят няколко минути да я обходят с очи. Надявам се да прехвърлят мислите си от процедури и епикризи върху нарисуваното. Това за мен би бил най-големият успех.
Доставя ми огромно удоволствие да приема предизвикателството на белия лист, върху който да сътворя нещо приятно за сетивата. Самоук художник съм и за мен винаги е вълнуващо, когато седна да рисувам. Ако успея да подаря дори частица от това вълнение и макар за секунда да усмихна тези хора, значи съм постигнала целта си!” – разказва художничката.

Творбите на Пламена Войнова остават в онкодиспансера за неопределено време.

Пламена Войнова
@art.flambe
0882257009Информация за публикувана в профила на купувача обява по чл. 20. ал. 3 от ЗОП   26 Ноември 2019

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП                                                      26 Ноември 2019

Проект на Договор                                                                                                                   26 Ноември 2019

Указания за подготовка на офертата                                                                                    26 Ноември 2019

Техническа спецификация                                                                                                     26 Ноември 2019

Образец на Техническо предложение                                                                                  26 Ноември 2019

Образец на Ценово предложение                                                                                         26 Ноември 2019

Образец на Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП                                                               26 Ноември 2019Информация за публикувана в профила на купувача обява по чл. 20. ал. 3 от ЗОП   26 Ноември 2019

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП                                                      26 Ноември 2019

Проект на Договор                                                                                                                   26 Ноември 2019

Указания за подготовка на офертата                                                                                    26 Ноември 2019

Техническа спецификация                                                                                                     26 Ноември 2019

Образец на Техническо предложение                                                                                  26 Ноември 2019

Образец на Ценово предложение                                                                                         26 Ноември 2019

Образец на Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП                                                               26 Ноември 2019

Протокол                                                                                                                                    6 Декември 2019

Договор №128                                                                                                                          10 Януари 2020Решение за откриване на процедура               04 Ноември 2019

Обявление за поръчка                                        04 Ноември 2019

Документация                                                       04 Ноември 2019

Техническа спецификация общи изисквания    04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 1                           04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 2                           04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 3                           04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 4                           04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 5                           04 Ноември 2019

Договор- Проект лекарства  ОП 1- ОП 3                04 Ноември 2019

Договор- Проект медицински изделия ОП 4         04 Ноември 2019

Договор- Проект ОП 5                                               04 Ноември 2019

ЕЕДОП                                                                         04 Ноември 2019

Образци техническо и ценово предложение ОП 1- ОП 3       04 Ноември 2019

Образци техническо и ценово предложение ОП 4    04 Ноември 2019

Образци техническо и ценово предложение ОП 5        04 Ноември 2019

Образец техническо предложение ОП 1                    4 Ноември 2019

Образец техническо предложение ОП 2                   4 Ноември 2019

Образец теническо предложение ОП 3                     4 Ноември 2019

Образец техническо предложение ОП 4                 4 Ноември 2019

Оразец техническо предложение ОП 5                     4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 1                          4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 2                          4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 3                         4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 4                         4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 5                         4 Ноември 2019

Декларация  прил. 2 ЗМИП                                         4 Ноември 2019

Декларация прил. 4 ЗМИП                                          4 Ноември 2019

Протокол                                                                       14 Януари 2020

Таблица към Протокол- ОП 1                                     14 Януари 2020

Таблица към Протокол- ОП 2                                     14 Януари 2020

Таблица към Протокол- ОП 3                                     14 Януари 2020

Таблица към Протокол- ОП 4                                     14 Януари 2020

Таблица към Протокол- ОП 5                                     14 Януари 2020

Доклад                                                                           14 Януари 2020

Решение за класиране № РД-13                                14 Януари 2020

Таблица за класиране – ОП 1                                     14 Януари 2020

Таблица за класиране – ОП 2                                     14 Януари 2020

Таблица за класиране – ОП 3                                     14 Януари 2020

Таблица за класиране – ОП 4                                     14 Януари 2020

Таблица за класиране – ОП 5                                     14 Януари 2020

Обявление за възложена поръчка                           29 Януари 2020

Обяление за възложена поръчка                             13 Февруари 2020

Договор № 144 Софарма трейдинг АД                    13 Февруари 2020

Договор № 145 Търговска лига- Глобален аптечен център АД           13 Февруари 2020

Договор № 147 Дансон- БГ ООД                               13 Февруари 2020

Договор № 150 Медицинска техника инженеринг ООД         13 Февруари 2020

Договор № 151 Екофарм ЕООД                                13 Февруари 2020

Договор № 152 Вега медикал ЕООД                        13 Февруари 2020

Договор № 153 Б.Браун Медикал ЕООД                             13 Февруари 2020

Договор № 155 Медекс ООД                                      13 Февруари 2020

Договор № 156 Инфомед ЕООД                                13 Февруари 2020

Договор № 158 Фьоникс Фарма ЕООД                    13 Февруари 2020


Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени © WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design