МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
  • bg
  • en

Информация за публикувана в профила на купувача обява по чл. 20. ал. 3 от ЗОП   26 Ноември 2019

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП                                                      26 Ноември 2019

Проект на Договор                                                                                                                   26 Ноември 2019

Указания за подготовка на офертата                                                                                    26 Ноември 2019

Техническа спецификация                                                                                                     26 Ноември 2019

Образец на Техническо предложение                                                                                  26 Ноември 2019

Образец на Ценово предложение                                                                                         26 Ноември 2019

Образец на Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП                                                               26 Ноември 2019Решение за откриване на процедура               04 Ноември 2019

Обявление за поръчка                                        04 Ноември 2019

Документация                                                       04 Ноември 2019

Техническа спецификация общи изисквания    04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 1                           04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 2                           04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 3                           04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 4                           04 Ноември 2019

Техническа спецификация ОП 5                           04 Ноември 2019

Договор- Проект лекарства  ОП 1- ОП 3                04 Ноември 2019

Договор- Проект медицински изделия ОП 4         04 Ноември 2019

Договор- Проект ОП 5                                               04 Ноември 2019

ЕЕДОП                                                                         04 Ноември 2019

Образци техническо и ценово предложение ОП 1- ОП 3       04 Ноември 2019

Образци техническо и ценово предложение ОП 4    04 Ноември 2019

Образци техническо и ценово предложение ОП 5        04 Ноември 2019

Образец техническо предложение ОП 1                    4 Ноември 2019

Образец техническо предложение ОП 2                   4 Ноември 2019

Образец теническо предложение ОП 3                     4 Ноември 2019

Образец техническо предложение ОП 4                 4 Ноември 2019

Оразец техническо предложение ОП 5                     4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 1                          4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 2                          4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 3                         4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 4                         4 Ноември 2019

Образец ценово предложение ОП 5                         4 Ноември 2019

Декларация  прил. 2 ЗМИП                                         4 Ноември 2019

Декларация прил. 4 ЗМИП                                          4 Ноември 2019

 

 

 

 

 


Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2019 Всички права запазени © WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2019 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design