МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

УИН в РОП: 00080-2020-0009 на МЗ

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Покана                                                                                                           04 Юни 2021

Проект на договор                                                                                      04 Юни 2021

Протокол                                                                                                      30 Септември 2021

Решение                                                                                                       30 Септември 2021

Договор № 118 / 04.11.2021 г.                                                                    19 Ноември 2021

Договор № 121 / 04.11.2021 г.                                                                    19 Ноември 2021

Договор № 129 / 04.11.2021 г.                                                                    19 Ноември 2021

Договор № 134 / 15.11.2021 г.                                                                    19 Ноември 2021

Обявление за възложена поръчка                                                          19 Ноември 2021

Обявление за приключване на договор № 118 / 04.11.2021 г.              31 Януари 2022

Обявление за приключване на договор № 121 / 04.11.2021 г.              31 Януари 2022

Обявление за приключване на договор № 129 / 04.11.2021 г.              31 Януари 2022

Обявление за приключване на договор № 134 / 15.11.2021 г.              31 Януари 2022УИН в РОП: 00080-2020-0010 на МЗ

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Покана                                                                                                           02 Юни 2021

Проект на договор                                                                                      02 Юни 2021

Протокол                                                                                                      30 Септември 2021

Решение                                                                                                       30 Септември 2021

Решение за частично прекратяване на процедура                              16 Ноември 2021

Договор № 112 / 04.11.2021 г.                                                                     19 Ноември 2021

Договор № 119 / 04.11.2021 г.                                                                     19 Ноември 2021

Договор № 123 / 04.11.2021 г.                                                                     19 Ноември 2021

Договор № 131 / 04.11.2021 г.                                                                     19 Ноември 2021

Договор № 132 / 04.11.2021 г.                                                                     19 Ноември 2021

Обявление за възложена поръчка                                                           19 Ноември 2021

Обявление за приключване на договор № 112 / 04.11.2021г.                31 Януари 2022

Обявление за приключване на договор № 119 / 04.11.2021г.                31 Януари 2022

Обявление за приключване на договор № 123 / 04.11.2021г.                31 Януари 2022

Обявление за приключване на договор № 131 / 04.11.2021г.                31 Януари 2022

Обявление за приключване на договор № 132 / 04.11.2021г.                17 Март 2022

УИН в РОП: 00080-2020-0011 на МЗ

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Покана                                                                                                           31 Май 2021

Проект на договор                                                                                      31 Май 2021

Протокол                                                                                                      30 Септември 2021

Решение                                                                                                       30 Септември 2021

Решение за частично прекратяване на процедура                              16 Ноември 2021

Договор № 113 / 04.11.2021 г                                                                     19 Ноември 2021

Договор № 127 / 04.11.2021 г                                                                     19 Ноември 2021

Обявление за възложена поръчка                                                           19 Ноември 2021

Обявление за приключване на договор № 113 / 04.11.2021г.                31 Януари 2022

Обявление за приключване на договор № 127 / 04.11.2021г.                31 Януари 2022УИН в РОП: 00080-2020-0011

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Покана                                                                                                           28 Май 2021

Проект на договор                                                                                      28 Май 2021

Протокол                                                                                                      30 Септември 2021

Решение                                                                                                       30 Септември 2021

Договор № 116 / 04.11.2021 г                                                                     19 Ноември 2021

Договор № 128 / 04.11.2021 г                                                                     19 Ноември 2021

Договор № 137 / 15.11.2021 г                                                                     19 Ноември 2021

Обявление за възложена поръчка                                                      19 Ноември 2021

Обявление за приключване на договор № 116 / 04.11.2021 г.             31 Януари 2022

Обявление за приключване на договор № 128 / 04.11.2021 г.             31 Януари 2022

Обявление за приключване на договор № 137 / 15.11.2021г.              17 Март 2022

УИН в РОП: 00080-2020-0012 на МЗ

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Покана                                                                                                       26 Май 2021

Проект на договор                                                                                   26 Май 2021

Протокол                                                                                                   30 Септември 2021

Решение                                                                                                    30 Септември 2021

Договор № 114 / 04.11.2021 г.                                                                 19 Ноември 2021

Договор № 117 / 04.11.2021 г.                                                                 19 Ноември 2021

Договор № 122 / 04.11.2021 г.                                                                 19 Ноември 2021

Договор № 130 / 04.11.2021 г.                                                                 19 Ноември 2021

Договор № 133 / 04.11.2021 г.                                                                 19 Ноември 2021

Договор № 135 / 15.11.2021 г.                                                                 19 Ноември 2021

Обявление за възложена поръчка                                                       19 Ноември 2021

Обявление за приключване на договор № 114 / 04.11.2021 г.           31 Януари 2022 

Обявление за приключване на договор № 117 / 04.11.2021 г.           31 Януари 2022 

Обявление за приключване на договор № 122 / 04.11.2021 г.           31 Януари 2022 

Обявление за приключване на договор № 130 / 04.11.2021 г.           31 Януари 2022 

Обявление за приключване на договор № 133 / 04.11.2021 г.           31 Януари 2022 

Обявление за приключване на договор № 135 / 15.11.2021 г.           31 Януари 2022 УИН в РОП: 00080-2020-0004 на МЗ

Решение за откриване на процедура                                                                          25 Май 2021

Обявление за поръчка                                                                                                   25 Май 2021

Покана                                                                                                                               25 Май 2021

Проект на договор                                                                                                          25 Май 2021

Протокол                                                                                                                          30 Септември 2021

Решение                                                                                                                           30 Септември 2021

Договор № 115 / 04.11.2021 г.                                                                                        19 Ноември 2021

Договор № 120 / 04.11.2021 г.                                                                                        19 Ноември 2021

Договор № 126 / 04.11.2021 г.                                                                                        19 Ноември 2021

Договор № 136 / 15.11.2021 г.                                                                                        19 Ноември 2021

Обявление за възложена поръчка                                                                              19 Ноември 2021

Обявление за приключване на договор № 115 / 04.11.2021 г.                                   31 Януари 2022

Обявление за приключване на договор № 120 / 04.11.2021 г.                                   31 Януари 2022

Обявление за приключване на договор № 126 / 04.11.2021 г.                                   31 Януари 2022

Обявление за приключване на договор № 136 / 15.11.2021 г.                                    17 Март 2022

 

 
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design