МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
  • Български
  • Английски

Днес гостуваме в Дарик радио

17.06.2020 0
8421131068783778887_n.m.jpg

По темата за лъчелечението разговаряме с д-р Биляна Корабова -лекар ординатор, специалист лъчетерапевт в отделението по Лъчетерапия към Комплексния онкологичен център в Русе.

Основното, което ще коментираме днес е Какво представлява лъчелечението, как действа и  кога се назначава?

ЛЛ е лечение с йонизиращи лъчи. Те йонизират атомите на различни структури, включително туморните клетки. Те увреждат директно ДНК на клетките или образуват свободни радикали, които в последствие стават причина за клетъчна смърт. Промените в здравите тъкани в хода на лечението се изразяват като остра лъчева реакция, подобно на кървенето по време на операция. След приключването на ЛЛ, здравите тъкани се възстановяват, както след операция остава белег.             Принципът на ЛЛ се базира от една страна на по- голямата уязвимост на туморните клетки, а от друга на по- висока способност на здравите тъкани да се възстановят бързо след това  (свободният период между сеансите на облъчване.

Какви видове ЛЛ има и кога се назначава?

ЛЛ бива:

  1. Предоперативно
  2. Следоперативно
  3. Дефинитивно
  4. Палиативно

Предоперативното лъчелечение се назначава и провежда преди оперативната интервенция и най – често се съчетава с ХТ. Основната му цел е да намали обема на тумора , да снижи броя на метастатичните лимфни възли и стадия на заболяването,т.е. да превърне неоперабилни в операбилни тумори. Типичен пример за предоперативна ЛТ е при напреднал ректален карцином. Днес в 80% от случаите с карцинома ректи  се прилага съчетана ЛТ + ХТ. С последващата операция се постигат отлични резултати с висок процент на излекуване, чрез напълно отстраняване на Ту и РЛВ.  Друг пример е лечение на напреднал карцином на шийката на матката. Метод на избор е отново съчетана ЛТ + ХТ .

Наблюдава се значително намаляване на размера на тумора,което позволява последващата операция да бъде технически по- лесна и с гаранция за излекуване.

Следоперативна лъчетерапия

   Прилага се с цел да се унищожат единични туморни клетки, имплантирани в оперативното поле, микрометастази в РЛВ или остататъчни Ту. Типичен пример за следоперативна ЛТ е при рак на гърдата. Тя се провежда след радикална резекция или след частична резекция на мл.жлеза. Провежда се облъчване на цялата гърда или гръдна стена с регионалние л.в. с цел да не настъпи рецидив в туморното ложе или разпространение на Ту по лимфем път.  Най- често следоперат.ЛТ се провежда в следните случаи :

  – Ca colli uteri, Ca corp. uteri

  – Ca recti

  -Ca laryngis,Ca  Linquae, Ca Tonsillae , Ca gl.parotis

  -Ca gl.prostatae

   Оптималният период за започване на ЛТ е 20 – 40 дни след операцията. При нас това се осъществява с най – съвременен апарат линеен ускорител с т.нар. IMRT техника,което позволява свръхпрецизно да се прилага висока доза в Ту тъкани при съхраняване на здравите тъкани. Сведени са до минимум страничните реакции и могат да се изразят с леко зачервяване на кожата при ЛЛ на гърда, може да има слабо разстройство при ЛЛ на ректум, простата, пик.мехур, шийка и тяло на матката, което лесно се коригира с медикаменти.

   Дефинитивна лъчетерапия  се провежда при начални стадии на Ту заболявания или при напреднали в съчетание с ХТ. При тези случаи се постига голяма радиационна доза в туморния обем, което води до унищожаване на туморните тъкани и метастазите в РЛВ.

Например при Ca gl.prostatae.

   Има някои заболявания, при които основен метод на лечение е дефинит. ЛТ, поради невъзможност от операт. Лечение. Такира са рак на носоглътката,езика, сл.жлези, ануса. Дефинитивната ЛТ е алтернатива на оперативното лечение. Типичен пример е съчетана ЛТ+ХТ при рак на ануса, където се дава възможност за съхраняването му като орган и постигане на максимална радикалност на лечението. Друг пример е дефинит. ЛЛ на рак на ларинкса в начален стадии.  Чрез запазване на ларинкса като орган, пациента запазва възможността си да говори, което е много важно за осигуряване на емоционалното, социалното му равновесие и доброто качество на живот.

Палиативно лъчелечение

   Целта му е да се намалят или премахнат симптомите, причинени от тумора като: болка, нарушена проходимост на бронхи, хранопровод, при кървене от пик.отд.си-ма или гениталиите. Най – често палиат. ЛТ се прилага при костни метастази, придружени със силни болки, неповлияващи се от медик. лечение.  Фракционираното ЛЛ осигурява дълготрайно обезболяване, снижава честотата на фрактурите и постига рекалцификация с възстановяване. Лъчелечение при компресия на гръбначен мозък от ту формации е  спешно онкологично състояние, изискващо незабавно лечение за неврологично възстановяване и стабилизация, предотвратяваща параплегия.

Лъчелечение в комбинация : високи дози dexamethasone е основно лечение за подобряване или запазване на неврологични функции и борба с болка. ЛЛ се прилага и при мозъчни метастази с цел намаляване ту обем и предотвратяване на моз.оток.    Животоспасяваща ЛТ се прилага при медиастинален синдром, възникнал вследствие на напреднал белодр.тумор с масивни медиаст.метастази, водещ до тежък задух.

ЛЛ се прилага при ставно дегенеративни заболявания, като  намалява възпалителния процес, който те причиняват и намалява частично или напълно болката, свързана с възпалението. Това води до подобряване на функцията на засегнатите стави.

Видове ЛЛ, според източника на лъчение.

Външно (перкутанно) лъчелечение

   Това е най-разпростаненият вид ЛЛ. При него лечението се извършва чрез източник, разположен извън тялото на пациента. Апаратът се нарича „линеен ускорител” и генерира рентгенови лъчи или фотони, а специален компютърен софтуер регулира техните размер и форма. По този начин се облъчва само туморът, като се избягват съседните здравите тъкани. За целите на облъчването могат да се използват външни фиксатори и термопластични маски (за ЛЛ в областт на глава, шия или малък таз), които обездвижват пациента по време на облъчване.

Перкутанното ЛЛ може да бъде:

           Конвенционалното рентгеново лъчение (генерирано в терапевтичните рентгенови апарати с напрежение до 400 keV) използва се при кожни тумори и ставно дегенеративни заболявания.

Мегаволтно фотонно лъчение, използващо енергия над 1мeV. Най- модерното и широко използвано ЛЛ е

триизмерно конформално ЛЛ (3D-CRT) – след провеждане на компютър-томография (КT) и/или магнитно резонансна томография (МРТ) се изготвят подробни триизмерни изображения на тумора; това позволява на лекуващия екип да насочи точно и безопасно радиационния лъч и намалява рискът от нежелани лъчеви реакции;

модулирано по интензитет ЛЛ (IMRT) – представлява по-сложна форма на 3D-конформалното лъчелечение; за разлика от 3D-CRT, итензитетът на лъчението варира във всяко едно поле и техниката е по-прецизна, защото лъчението се насочва изцяло в тумора, като околните здрави тъкани са предпазени маскимално;

образно навигирано ЛЛ (IGRT) – от самия линеен ускорител се извършва визуализиране не таргетната зона чрез образно изследване (рентгенова снимка или компютър-томография) непосредствено преди и/или по време на самото облъчване; това позволява по-прецизно локализиране и насочване на радиационния лъч в тумора и намалява увреждането на здравата тъкан.

      Вътрешно лъчелечение (брахитерапия)

Представлява метод, при който радиоактивният източник се поставя в тумора или непосредствено до него. В зависимост от рака източникът може да остане постоянно или временно в тялото на пациента.

Има две основни форми на брахитерапия – интракавитарна и интерстициална. При интракавитарното лечение радиоактивният източник се поставя в пространство близко до мястото на тумора, като например шийка на матка, влагалище или трахея.

При интерстициалното лечение източникът се поставят директно в тъканите, напр. в простатата.

Друга употреба на метода е повърхностната брахитерапия, която може да се използва за лечение на някои видове рак на кожата.

Според техниката брахитерапията може да се проведе с висока (HDR) или ниска доза (LDR). При високодозовата терапия радиационната доза се прилага по-бързо, а при нискодозовата – по-бавно.

Метаболитна брахитерапия- радионуклиди,известни като радиофармацефтици се вкарват в организма по орален или венозен път и се включват в метаболизма на организма. Пример за това е използването на радиоактивен стронций за лечение на костни метастази при карцином на простата.


Напишете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени © WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design