МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2
  • Български
  • Английски

КОЦ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване

23.04.2020
bg23-1200x387.jpg

ОБЯВА

КОЦ-Русе ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване (неприсъствен) за отдаване под наем за срок от 3 години, на следните помещения: Почасово ползване на медицински кабинет № 319, с площ от 20 кв.м., ведно със съответните съпътстващи общи части на сградата (санитарни възли, коридор и др.), разположен на трети етаж в сградата на ДКБ на КОЦ-Русе ЕООД, ул. Независимост № 2, с предназначение – за осъществяване на извънболнична медицинска помощ по белодробни болести и диагностика на сънна апнея. Не се допуска промяна предназначението на имота. График на часовете за ползване: От понеделник до петък от 15:00 часа до 19:00 часа. Часовете на ползване са фиксирани и не може да се променят.

Начална тръжна месечна наемна цена – 70,00 лв. В наемната цена не са включени стопанските разходи за консумираните през месеца ел.енергия, топлоенергия, вода, почистване на коридор, охрана, които ще се заплащат отделно от уговорения наем. Към датата на откриване на настоящата процедура, стопанските разходи са в размер на 30,00 лв. месечно.

Изисквания към кандидатите: До участие в публичния търг с тайно наддаване (неприсъствен) се допускат кандидати, които нямат непогасени парични задължения към Община Русе и КОЦ-Русе ЕООД.

Оглед на обекта – до 13.05.2020 г., от 10:00 до 12:00 ч.
Депозит за участие – 140,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20.00 лв. Получава се до 13.05.2020 г. от счетоводството
на КОЦ-Русе ЕООД.

Срок за подаване на заявление – до 13.05.2020 г., 16.00 ч., в деловодството на КОЦ-Русе
ЕООД.

Търгът ще се проведе на 14.05.2020 г., 10.00 ч., КОЦ-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет юрисконсулт.

При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.05.2020 г., 10.00 ч., на същото място.Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design