МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

Доставка на лекарствени материали за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД

Доставка на лекарствени материали за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД

11.09.2013

Договор за доставка на лекарствени продукти – Софарма трейдинг           20 Октомври 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Екофарм           20 Октомври 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Новимед           20 Октомври 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Медекс           20 Октомври 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Фармапро           20 Октомври 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Търговска лига-НАЦ           20 Октомври 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Фаркол           20 Октомври 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – МС Фарма           20 Октомври 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Фармнет           20 Октомври 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Либра           20 Октомври 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Чинков консулт           20 Октомври 2014

Обявление           11 Септември 2013

Решение           11 Септември 2013

Спецификация           11 Септември 2013

Образец на предложение за изпълнение на поръчката           11 Септември 2013

Ценово предложение           11 Септември 2013

Документация           11 Септември 2013

Справка за изплатени суми през месец септември 2014 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           11 Септември 2013

Справка за изплатени суми по фактури през месец октомври 2014 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           20 Октомври 2014

Справка за изплатени суми по фактури през месец ноември 2014 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           20 Ноември 2014

Справка за изплатени суми по фактури през месец декември 2014 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           20 Декември 2014

Справка за изплатени суми по фактури през месец януари 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           20 Януари 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец февруари 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           19 Февруари 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец март 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           17 Март 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец април 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           15 Април 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец май 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           13 Май 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец юни 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           09 Юни 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец юли 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           19 Юли 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец август 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           15 Август 2015

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15           17 Септември 2015

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16           17 Септември 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец септември 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           16 Октомври 2015

 

 Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design