МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

Доставка на медицински изделия за нуждите на „КОЦ – Русе ЕООД“

Доставка на медицински изделия за нуждите на „КОЦ – Русе ЕООД“

08.01.2014

 

Договор за доставка на медицински изделия – АГАРТА-ЦМ           20 Октомври 2014

Договор за доставка на медицински изделия – АКВАХИМ           20 Октомври 2014

Договор за доставка на медицински изделия – АРТ ТРАНС МЕДИКА           20 Октомври 2014

Договор за доставка на медицински изделия – Б. БРАУН МЕДИКЪЛ           20 Октомври 2014

Договор за доставка на медицински изделия – ВЕГА МЕДИКАЛ           20 Октомври 2014

Договор за доставка на медицински изделия – ЕТГ           20 Октомври 2014

Договор за доставка на медицински изделия – ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ           20 Октомври 2014

Договор за доставка на медицински изделия – ЛИВЕДА МЕД 2000           20 Октомври 2014

Договор за доставка на медицински изделия – МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА           20 Октомври 2014

Договор за доставка на медицински изделия – МЕДИКЪЛ ИМИДЖ           20 Октомври 2014

Договор за доставка на медицински изделия – МЕДИЛАБ           20 Октомври 2014

Договор за доставка на медицински изделия – МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ           20 Октомври 2014

Договор за доставка на медицински изделия – ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ           20 Октомври 2014

Договор за доставка на медицински изделия – ХИМТЕКС           20 Октомври 2014

Договор за доставка на медицински изделия – СОФАРМА ТРЕЙДИНГ           20 Октомври 2014

Обявление           08 Януари 2014

Решение           08 Януари 2014

Спецификация           08 Януари 2014

Прогнозна стойност и гаранция за участие           08 Януари 2014

Образец на предложение за медицински изделия           08 Януари 2014

Образец на ценово предложение           08 Януари 2014

Документация           08 Януари 2014

Съобщение за отваряне на ценови оферти на обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД”           19 Май 2014

Справка за изплатени суми през месец септември 2014 г. по договори за доставка на медицински изделия           20 Октомври 2014

Справка за изплатени суми по фактури през месец октомври 2014 г. по договори за доставка на медицински изделия          20 Ноември 2014

Справка за изплатени суми по фактури през месец ноември 2014 г. по договори за доставка на медицински изделия          20 Декември 2014

Справка за изплатени суми по фактури през месец декември 2014 г. по договори за доставка на медицински изделия          20 Януари 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец януари 2015 г. по договори за доставка на медицински изделия          19 Февруари 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец февруари 2015 г. по договори за доставка на медицински изделия          17 Март 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец март 2015 г. по договори за доставка на медицински изделия          15 Април 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец април 2015 г. по договори за доставка на медицински изделия          13 Май 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец май 2015 г. по договори за доставка на медицински изделия          09 Юни 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец юни 2015 г. по договори за доставка на медицински изделия           19 Юли 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец юли 2015 г. по договори за доставка на медицински изделия          15 Август 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец август 2015 г. по договори за доставка на медицински изделия           16 Октомври 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец септември 2015 г. по договори за доставка на медицински изделия          20 Ноември 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец ноември 2015 г. по договори за доставка на медицински изделия          20 Декември 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец декември 2015 г. по договори за доставка на медицински изделия           18 Януари 2016

Справка за изплатени суми по фактури през месец януари 2016 г. по договори за доставка на медицински изделия          13 Февруари 2016

Справка за изплатени суми по фактури през месец февруари 2016 г. по договори за доставка на медицински изделия         20 Март 2016

Справка за изплатени суми по фактури през месец март 2016 г. по договори за доставка на медицински изделия          14 Април 2016

Справка за изплатени суми по фактури през месец април 2016 г. по договори за доставка на медицински изделия          20 Май 2016

Справка за изплатени суми по фактури през месец май 2016 г. по договори за доставка на медицински изделия           20 Юни 2016

Информация за изпълнението на договор          03 Януари 2017

Информация за изпълнението на договор – 1          19 Декември 2016

Информация за изпълнението на договор – 2           19 Декември 2016

Информация за изпълнението на договор – 3           19 Декември 2016

Информация за изпълнението на договор – 4           03 Януари 2017

 Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design