МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „КОЦ – Русе“ ЕООД

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „КОЦ – Русе“ ЕООД

30.11.2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Алта фармасютикълс ЕООД           08 Декември 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Ей енд ди фарма България ЕАД           08 Декември 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Екофарм ЕООД           08 Декември 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Б.Браун Медикал ЕООД           08 Декември 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Медекс ООД           08 Декември 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Фармнет АД           08 Декември 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Търговска лига-НАЦ АД           08 Декември 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Фаркол АД           08 Декември 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – МС Фарма АД           08 Декември 2014

Договор за доставка на лекарствени продукти – Софарма трейдинг АД           08 Декември 2014

Обявление           30 Юни 2014

Решение           30 Юни 2014

Гаранция за участие           30 Юни 2014

Спецификация           30 Юни 2014

Документация           30 Юни 2014

Съобщение за отваряне на ценови оферти          05 Септември 2014

Протокол №1          21 Октомври 2014

Протокол №2           21 Октомври 2014

Протокол №3           21 Октомври 2014

Решение № 1235 / 21.10.2014 г.           21 Октомври 2014

Информация за освобождаване на гаранции за участие          30 Ноември 2014

Справка за изплатени суми по фактури през месец ноември 2014 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           20 Декември 2014

Справка за изплатени суми по фактури през месец декември 2014 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           20 Януари 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец януари 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           19 Февруари 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец февруари 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти          17 Март 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец март 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           15 Април 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец април 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти          13 Май 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец май 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти          09 Юни 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец юни 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти          19 Юли 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец юли 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           17 Септември 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец август 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           17 Септември 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец септември 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти          16 Октомври 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец октомври 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти          20 Ноември 2015

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15          27 Ноември 2015

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 16           27 Ноември 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец ноември 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           20 Декември 2015

 

 Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design