МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „КОЦ – Русе“ ЕООД

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „КОЦ – Русе“ ЕООД

15.03.2015

Договор за доставка на лекарствени продукти – Медекс ООД           18 Август 2015

Договор за доставка на лекарствени продукти – Новимед ООД           18 Август 2015

Договор за доставка на лекарствени продукти – Фьоникс фарма ЕООД           18 Август 2015

Договор за доставка на лекарствени продукти – Фаркол АД           18 Август 2015

Договор за доставка на лекарствени продукти – Ей енд ди фарма България ЕАД           18 Август 2015

Договор за доставка на лекарствени продукти – Търговска лига – НАЦ АД           18 Август 2015

Договор за доставка на лекарствени продукти – Топ хоспитал сървис АД           18 Август 2015

Договор за доставка на лекарствени продукти – Софарма трейдинг АД           18 Август 2015

Договор за доставка на лекарствени продукти – Фармнет АД           20 Август 2015

Договор за доставка на лекарствени продукти – Алта фармасютикълс ЕООД           08 Септември 2015

Договор за доставка на лекарствени продукти – Екофарм ЕООД           08 Септември 2015

Договор за доставка на лекарствени продукти – МС Фарма АД           08 Септември 2015

Договор за доставка на лекарствени продукти – Б.Браун Медикал ЕООД           08 Септември 2015

Решение           18 Март 2015

Обявление           18 Март 2015

Документация           18 Март 2015

Спецификация           18 Март 2015

Приложения           18 Март 2015

Прогнозна стойност и гаранция за участие           18 Март 2015

Техническо предложение           18 Март 2015

Ценово предложение           18 Март 2015

Протокол №1          04 Юни 2015

Съобщение за отваряне на ценови оферти          23 Юни 2015

Съобщение за провеждане на публичен жребий           22 Юли 2015

Протокол №2          28 Юли 2015

Приложение към Протокол №2           28 Юли 2015

Протокол №3           28 Юли 2015

Приложение 1 към Протокол №3           28 Юли 2015

Приложение 2 към Протокол №3           28 Юли 2015

Решение № 365 / 28.07.2015 г.           28 Юли 2015

Решение за частично прекратяване           28 Юли 2015

Решение № 997 / 04.08.2015 г.           31 Юли 2015

Решение № 1001 / 05.08.2015 г.           04 Август 2015

Решение за публикуване № 1001 / 05.08.2015 г.           06 Август 2015

Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранции за участие           06 Август 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец септември 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           08 Септември 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец октомври 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           16 Октомври 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец ноември 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           20 Ноември 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец декември 2015 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           20 Декември 2015

Справка за изплатени суми по фактури през месец януари 2016 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           18 Януари 2016

Справка за изплатени суми по фактури през месец февруари 2016 г. по договори за доставка на лекарствени продукти           13 Февруари 2016

Справка за изплатени суми по фактури през месец март 2016 г. по договори за доставка на лекарствени продукти          14 Април 2016

Справка за изплатени суми по фактури през месец април 2016 г. по договори за доставка на лекарствени продукти          20 Май 2016

Справка за изплатени суми по фактури през месец май 2016 г. по договори за доставка на лекарствени продукти          20 Юни 2016

Информация за изпълнението на договор – 1           28 Април 2017

Информация за изпълнението на договор – 2           28 Април 2017

Информация за изпълнението на договор – 3           28 Април 2017

Информация за изпълнението на договор – 4           28 Април 2017

Информация за изпълнението на договор – 5           28 Април 2017

Информация за изпълнението на договор – 6           28 Април 2017

Информация за изпълнението на договор – 7          17 Май 2017

Информация за изпълнението на договор – 8           17 Май 2017

Информация за изпълнението на договор – 9           17 Май 2017

Информация за изпълнението на договор – 10           17 Май 2017

Информация за изпълнението на договор – 11           17 Май 2017

Информация за изпълнението на договор – 12           17 Май 2017

Информация за изпълнението на договор – 13           17 Май 2017

 

 

 Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design