МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

00281-2019-0002 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по две обособени позиции (20)

00281-2019-0002 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по две обособени позиции (20)

20.02.2019

Решение за откриване на поръчката        20 Февруари 2019

Обявление          20 Февруари 2019
Документация        20 Февруари 2019
Техническа спецификация        20 Февруари 2019
Образци 2 и 3 за двете позиции        20 Февруари 2019
Декларация, приложение 2, ЗМИП        20 Февруари 2019
Декларация, приложение 4, ЗМИП        20 Февруари 2019
Проект на договор        20 Февруари 2019
Образец на ЕЕДОП          20 Февруари 2019
Протокол        4 Април 2019
Приложение-класиране        4 Април 2019
Доклад        4 Април 2019
Решение     4 Април 2019
Класиране  4 Април 2019
Договор № 61 Екофарм ЕООД                                    30 Май 2019
Договор № 66 Рош България ЕООД                          30 Май 2019
Договор № 69 Фьоникс Фарма ЕООД                        30 Май 2019
Обявление                                                                    30 Май 2019


Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design