МОЛЯ ИЗЧАКАЙТЕ, СТРАНИЦАТА СЕ ЗАРЕЖДА

+359 82 819 911; +359 82 834 339kocruse@abv.bg; info@kocruse.comгр. Русеул. Независимост 2

00281-2018-0001 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции

00281-2018-0001 Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции

31.01.2018

Решение за откриване на процедура         31 Януари 2018

Обявление         31 Януари 2018

Документация         31 Януари 2018

Проект на договор         31 Януари 2018

Образци         31 Януари 2018

Техническа спецификация за Обособени позиции 1, 2, 3         31 Януари 2018

Образец на техн. предложение за Обособени позиции 1, 2, 3         31 Януари 2018

Образец на ценово предложение за Обособени позиции 1, 2, 3         31 Януари 2018

Протокол № 1         31 Януари 2018

Съобщение за отваряне на ценови оферти         16 Март 2018

Съобщение за жребий         02 Април 2018

Протокол № 2         03 Май 2018

Приложение към протокол № 2         11 Май 2018

Протокол № 3         11 Май 2018

Приложение към протокол № 3         11 Май 2018

Доклад за работата на комисията         11 Май 2018

Решение № 113/11.05.2018г.         11 Май 2018

Приложение към Решение № 113/11.05.2018г. – Класиране         11 Май 2018

Решение № 113-1         28 Май 2018

Протокол № 4            28 Май 2018

Доклад за работата на комисията                 28 Май 2018

Решение № 113-2            28 Май 2018

Решение № 113-3            15 Юни 2018

Решение № 113-4            19 Юни 2018

Обявление за възложена поръчка             10 Юли 2018

Договор № 1 / 21.06.2018 г.             10 Юли 2018

Договор № 2 / 21.06.2018 г.            10 Юли 2018

Договор № 3 / 21.06.2018 г.           10 Юли 2018

Договор № 4 / 21.06.2018 г.           10 Юли 2018

Договор № 5 / 21.06.2018 г.            10 Юли 2018

Договор № 6 / 21.06.2018 г.             10 Юли 2018

Договор № 7 / 21.06.2018 г.             10 Юли 2018

Договор № 8 / 21.06.2018 г.             10 Юли 2018

Договор № 9 / 21.06.2018 г.              10 Юли 2018

Договор № 10 / 21.06.2018 г.           10 Юли 2018

Договор № 11 / 02.07.2018 г.           10 Юли 2018

Обявление за приключване на договор № 4          1 Юли 2018

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка    15 октомври 2019

Обявление за приключане на договор за обществена поръчка       24 Октомври 2019

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка      5  Ноември 2019

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка      5 Ноември 2019

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка      5 Ноември 2019

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка     6 Декември 2019

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка      6 Декември 2019

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка      03 Януари 2020

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка     03 Януари 2020

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка     03 Януари 2020Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД

В случай на нужда от спешна медицинска помощ, моля, обадете се незабавно или елате в нашия център!

082 819911


Политика – лични данни


Телефон: 082 819911
Комплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени ©

WebDesign by VVM DesignКомплексен Онкологичен Център Русе ЕООД | 2020 Всички права запазени© WebDesign by VVM Design